Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Peter Wahlström
Bild: Peter Wahlström

Jämställda löner är inget "projekt" i vården

Linn Brandström (M): Att prioritera allt – är att inte prioritera alls.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik till Heikki Klaavuniemi om undersköterskornas löner

LÄS MER: Dags att lyfta undersköterskorna!

Självfallet ska alla våra medarbetare ha en rimlig löneökningstakt! Men i Sverige beslutar inte politiker om lönesättning eller vilka personalgrupper som behövs i vårdproduktionen. Det vet ocksåHeikki Klaavuniemi (SD). Vad vi däremot har att göra är att skapa rimliga förutsättningar för verksamheterna att fullgöra sina uppdrag, genom politiskt tilldelade ramar. När budgeten och ramarna är satta av politiken, är det verksamheterna själva som ansvarar för lönesättning och prioritering.

Arbetet med att komma till rätta med oskäliga skillnader i lönestrukturen inom sjukvården är ett pågående arbete. Satsningen på jämställda löner är inget ”projekt”, den finns kvar vad än Klaavuniemi (SD) påstår. Att vi däremot valt att inte utöka satsningen med ytterligare centrala medel ska ses i ljuset av att den GrönBlå majoriteten ökat resurserna inom sjukvården med 6,5 miljarder kronor.

Av de lönepolitiska riktlinjerna, som lönesättande chefer har att förhålla sig till, framgår det mycket riktigt att det är de kvinnodominerade yrkesgrupperna med medellång högskoleutbildning i vården till exempel sjuksköterskor och barnmorskor, som fortsatt ska prioriteras. Det är nämligen just de personalgrupper vi har särskilt svårt att rekrytera.

Ett gediget arbete med en mängd satsningar destinerade direkt till medarbetarna har också inletts avseende ersättningarna i sjukvården. Vi har bland annat påbörjat ett arbete med arbetstider och uppgiftsväxling så att varje medarbetares kunskap kan användas på bästa sätt. Beslut kopplade till att till exempel tillse en rimlig löneökningstakt har fattats bland annat med fler modeller för lönekarriär. Vi har ökat möjligheterna till kompetensutveckling och påbörjat arbetet med att göra löner och ersättningar mer konkurrenskraftiga bland annat med vår satsning på höjd OB-ersättning - satsningar som också omfattar undersköterskorna.

Avslutningsvis tror jag att vi är rörande överens om att personalen är nyckeln till en trygg och tillgänglig sjukvård och givetvis finns alltid mer att göra. Men vi kan inte göra allt samtidigt. Att prioritera allt – är att inte prioritera alls.

Linn Brandström (M)

Ordförande i Personalutskottet

Västra Götalandsregionen