Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: Karl af Geijerstam
Bild: Karl af Geijerstam

Ja, det är bättre med lokal rötning

Synd att bruna påsen måste åka ända till Linköping

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svar till Lars Hansson 20 mars

LÄS MER: Att köra biologiskt avfall till Linköping är en rutten idé

Jag håller med dig Lars! Att köra matavfallet från hushållen i Munkedal till Linköping är inte bäst, vi skulle gärna vilja ha en rötningsanläggning på kortare avstånd. Men det var Tekniska verken i Linköping som vann vår senaste upphandling om att röta matavfallet till biogas och biogödsel (självklart hade vi med avstånd till behandlingen vid utvärdering av anbud i beräkningsmodellen). Fyrbodalskommunerna och Rambo samarbetar nu för att få till en mer lokal lösning för vårt insamlade matavfall.

Att elda upp värdefulla resurser för att enbart utvinna energi är dock gammalmodigt och strider mot både svensk och europeisk avfallslagstiftning.

Regeringen har beslutat om generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Dessa är vägledande för allas miljöarbete, såväl regeringens som myndigheters, kommuners och övriga aktörer.

Inom miljökvalitetsmålet finns etappmål som visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in. Rambos verksamhet styrs bland annat av etappmålet för avfall:

”Insatser ska vidtas så att senast år 2020 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas till vara.”

Därför räcker det inte längre att till exempel kompostera matavfallet hemma i egen kompost, för då tas bara näringen till vara i matavfallet. Det duger inte heller att förbränna matavfallet tillsammans med soppåsen, för då tas bara energin till vara. Det är enbart behandlingsformen rötning som tar till vara både energi och näring i matavfallet.

Eftersom rötningen av matavfallet ger två restprodukter; biogas och biogödsel, får man också enormt stora miljövinster i nästa led då både fossila bränslen och konstgödsel kan ersättas.

Det är självklart att även vi i Munkedal, Lysekil, Sotenäs och Tanum ska vara med och bidra till att vi i Sverige når EU:s gemensamma miljömål. Även vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Vänligen

Sofia Agertoft

Rambo AB