Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Jag kan bättre, men mina prioriteringar kommer inte alltid att tillgodose Ströms behov, skriver Uddevallas socialchef som svar på Wiveca Ströms artikel i Bohusläningen den 13 februari om att han har varit onåbar under flera dagar.
Jag kan bättre, men mina prioriteringar kommer inte alltid att tillgodose Ströms behov, skriver Uddevallas socialchef som svar på Wiveca Ströms artikel i Bohusläningen den 13 februari om att han har varit onåbar under flera dagar.

Insändare: Jag kan inte garantera att svara på alla mejl i tid

I en artikel i Bohusläningen i lördags 13 februari riktar reportern Wiveca Ström kritik mot mig då jag inte svarat på hennes mejl tillräckligt snabbt. Jag kan bättre, men mina prioriteringar kommer inte alltid att tillgodose Ströms behov.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Utifrån senaste årets rapportering runt pandemin och andra nyheter rörande socialtjänstens verksamhet överlåter jag åt Bohusläningens läsare att bedöma om jag har varit tillgänglig eller inte.

Bohusläningens artiklar når en begränsad del av Uddevallaborna. Uddevalla kommun har valt att publicera fakta om vaccinationen på uddevalla.se så att fler uddevallabor kan läsa. Där redogörs även för de prioriteringar som är gjorda utifrån kommunens gällande förutsättningar för vaccinationen.

Västra Götalandsregionen har upphandlat ett antal privata aktörer, vilka har i uppdrag att sköta vaccineringen av kommunernas medarbetare. Hälsobolaget fick uppdraget att vaccinera medarbetare i Uddevalla kommun. I mitten av vecka 2 tackade Uddevalla kommun ja till att vaccinera 2 055 medarbetare i fas 1 under vecka 3 och 4. När tider bokades var det en stor andel som valde att inte vaccinera sig. Det gjorde att kommunen avstod 300 vaccindoser, som kunde fördelas till andra kommuner.

Det är glädjande att många (fler än 100) av de medarbetare i fas 1, som under vecka 3 och 4 fick förhinder eller inte valde att vaccinera sig, nu ändrat sig. Självklart står dessa medarbetare först i kön om några doser riskerar slängas under vecka 7 och 8.

Pfizer-vaccinet har kort hållbarhet när det förvaras i kylskåp, det vill säga vaccineringen av 1 255 personer under vecka 3 behövde göras under tisdag-lördag. När en vaccindos blandas så håller den i sex timmar.

Under vecka 3 och 4 så uppstod situationer där medarbetare inte kunde ta sin vaccindos. Exempelvis på grund av sjukdom, vård av sjukt barn eller att medarbetare inte kom på de bokade tiderna. De inledande dagarna fick de med fillers vända i Agnebergshallen utan att ha fått sin vaccindos. Det är här som de omtalade reservlistorna kommer in. I detta läge behöver vi komma ihåg att uppdraget Hälsobolaget har är att vaccinera medarbetare.

I den pragmatiska av världar så ska överblivna doser ges till de mest prioriterade grupperna. Här kommer frågor som ordination, ansvarig vårdgivare och försäkringsfrågor in samt det uppdrag som Hälsobolaget fått, att vaccinera medarbetare. Vaccination av brukare inom äldreomsorgen hanteras av primärvården och kommunens egen hemsjukvård. Primärvården och kommunens hemsjukvård får egna leveranser av vaccin till brukare.

Ur Ströms perspektiv är förmodligen den mest spännande frågan om socialchefen själv har fått en vaccindos. Svaret på den frågan är ja. Onsdag eftermiddag i vecka 3 strax innan Agnebergshallen stängde för dagen, fick jag en dos. Utifrån kommunens ”reservlista”, se uddevalla.se, så är jag en av de få på denna lista som fått en dos. Alternativet var att dosen riskerade att slängas, då hållbarheten är begränsad. Även beslutsfattande bedöms vara viktigt under en pågående kris.

Jag är stolt över att vår verksamhet klarat av vaccinationen mitt under den andra vågen av pandemin. Jag har förståelse för de många åsikter som finns runt vaccination och de omtalade reservlistorna. Jag står för de beslut som vi har tagit i Uddevalla kommun och garanterar att vi gör allt som står i vår makt för att besegra det virus vi alla kämpat emot under ett år. Däremot kan jag inte garantera att jag svarar på alla mejl i tid, men jag kommer att försöka.

Roger Granat

socialchef, Uddevalla kommun

Svar direkt

Det är naturligtvis inte Wiveca Ström som privatperson som har försökt nå socialchefen Roger Granat. Om det hade varit det så hade tre dagar varit ett sent och knappt acceptabelt tidsspann.

Men nu var det i egenskap av Bohusläningens kommunreporter som hon sökte svaret på några brännande frågor, som hade med pandemin och vaccinationerna i Uddevalla att göra. Och då är mer än tre dagar en väldigt lång tid, eftersom det är Bohusläningens läsare som är hennes uppdragsgivare i det här fallet och tre utgåvor hann passera.

Det är dessutom ytterligare en reporter som sökt Roger Granat i liknande ärenden upprepade gånger under samma tidsspann, utan att få svar.

Självklart är det ett bra initiativ att ha informationen på kommunens hemsida. Men media har en annan roll än att rakt av förmedla fakta. Vår uppgift är, förutom att presentera fakta, också att granska och ställa följdfrågor, och vår oberoende roll är en viktig del av demokratins processer.

Om kommunens chefer nobbar att prata med lokala medier för att de tycker att de egna kommunikatörerna, som gör kommunens hemsida, är de enda som behöver få viktig information, då är vi ute på en farlig väg.

Det glädjer mig därför att höra att socialchefen i fortsättningen kommer att försöka att prioritera mejl och telefonsamtal från media.

Gunilla Håkansson

chefredaktör