Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Ett grovt påhopp", kallar kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson (C) (i mitten) insändaren från Roger Johansson (L) och Torsten Torstensson (C). Bild: Edvin Bergström

Jag utnyttjar inte min position för att driva igenom beslut

Den omdiskuterade affären angående kommunägda Uddevalla Omnibus AB:s förvärv av Lysekils Buss tas upp i en insändare av Roger Johansson och Torsten Torstensson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svar till Roger Johansson (L) och Torsten Torstensson (C)

LÄS MER: I Uddevalla får lagbrott inga konsekvenser

I förbifarten passar man också på att på ett oseriöst sätt anklaga mig för att genom trixande i min roll som kommunfullmäktiges ordförande sett till att affären gått igenom. Nu är ju seriositet inte alltid en framträdande egenskap hos herrarna, men eftersom påhoppet i Trumpsk stil är grovt och felaktigt tarvar det ett bemötande.

Johansson och Torstensson skriver att ”kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson (C), genom trixande, lyckades få igenom ett beslut i ett reducerat kommunfullmäktige….”

Bakgrunden är att då pandemin rasade som värst i våras gjordes, på mitt initiativ en överenskommelse mellan de politiska i kommunfullmäktige om att arbeta med ett så kallat reducerat kommunfullmäktige (halva antalet ledamöter) för att minska risken för smittspridning. Överenskommelsen byggde också på att inga ”maktförskjutningar” skulle ske med anledning av det halverade antalet ledamöter.

Johansson och Torstensson ansåg att jag genom att utnyttja min position som kommunfullmäktiges ordförande skulle drivit igenom ett stopp av affären vid fullmäktiges sammanträde den 10 juni. Det hade i så fall inneburit ett brott med den överenskommelse som vi gjort mellan partierna och det skulle också varit i strid mot en majoritetsuppfattning, om kommunfullmäktige haft en ordinarie sammansättning med fullt antal ledamöter. Därmed hade vi också manipulerat medborgarnas vilja som den kommit till uttryck i valet 2018 då man utsåg sina företrädare i kommunfullmäktige.

Min respekt för att ingångna överenskommelser ska följas och att demokratins spelregler om att deras i val utsedda företrädare ska bestämma gjorde att jag vid sammanträdet den 10 juni tog upp frågan om att lyfta ut ärenden från dagordningen och ta upp den igen vid kommunfullmäktiges extra sammanträde tre veckor senare den 1 juli som skulle vara ”vanligt” sammanträde med fullt antal ledamöter. Jag ställde detta förslag under proposition och fullmäktige beslöt at göra så (endast Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet).

Att jag inte utnyttjade den situation som pandemin förorsakat och drev igenom ett beslut som det inte funnits majoritet för under normala omständigheter är det som Johansson och Torstensson kallar för trixande. Enligt min mening kan man inte alltid tillämpa talesättet om att ändamålet helgar medlen – vilket Johansson och Torstensson tydligen anser.

När det gäller sakfrågan så finns anledning att notera att vid sammanträdet i kommunfullmäktige den 13 maj då frågan första gången behandlades i kommunfullmäktige och återremitterades så yrkade bland andra just Torsten Torstensson för att köpet skulle tillstyrkas om inte yrkandet om återremiss gick igenom. Vid sammanträdet den första juli röstade för övrigt jag och övriga C-ledamöter för att säga nej till affären.

Huruvida affären och verksamheten som nu bedrivs är i överensstämmelse med kommunallagen eller ej prövas nu av rättsliga instanser. Att Uddevalla Omnibus för närvarande bedriver verksamhet i bland annat Småland är dock helt klart i strid med bolagsordning och ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt. Detta har jag redan för ett par veckor sedan påtalat för den kommunala revisionen och bett dem titta på.

Elving Andersson (C)

gruppledare och ordförande i kommunfullmäktige