Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Prestigekamp. Det finns en utvecklingspotential för fram­tidens politiker.

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Kan lovsång till politiker leda till något bättre?

Ska politiska vildar få delta i fullmäktigebeslut?

Replik till Pål Magnusson 30 mars

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Pål, du är rätt ute i ditt beröm av Uddevallas politiker och som kan sägas gälla majoriteten av alla kommunpolitiker. Jag delar din analys av deras ideella arbete och betydelse för vår representativa demokrati. Något som ska uppmuntras, men vars engagemang ofta orättmätigt motarbetas av mindre seriösa utspel i sociala medier.

Du avslutar insändaren med att de folkvalda ska granskas och kritiseras när de verkar i odemokratisk riktning. Vad menar du med ”odemokratisk riktning” Pål? Bör en folkvald följa partiets valprogram och nominering till fullmäktige eller får den folkvalde avvika med egen uppfattning och i extremfallet bli vilde? Hur demokratiskt representativ är vilden? Skall vildar få deltaga i fullmäktigebeslut och därmed förvanska valresultatet? Borde inte en vildes plats i fullmäktige räknas om?

Dagens rutiner för hur majoriteter skapas i fullmäktige är kanske inte de bästa för den representativa demokratin visavi valmanskåren, men blivit praktiskt för att förenkla beslutsprocessen. En rutin som då och då leder fram till att besluten tas på en prestigekamp mellan styrande och opposition, än för det bästa för kommun. En mer öppen och frimodig debatt i fullmäktige av förslag från nämnder och beredningar skulle utveckla den representativa demokratin. Nu är det allt för få av de folkvalda som yttrar sig och för många som snällt tiger still på fullmäktigemötena. Där finns en utvecklingspotential om framtidens politiker ska kännas riktigt representativa. Fullmäktigeledamöterna bör förbättra samsynen och det gemensamma ansvaret till fromma för medborgarna.

Vissa förödande utspel via sociala medier bör få en identitetskoppling på samma sätt som du Pål anser om debattinlägg. Nu pekar utvecklingen mot ett tudelat samhälle. Ett styrt av lagar och förordningar genom den representativa demokratin och ett annat mediastyrt. Den problematiken bör den representativa demokratin också ta tag i!

Gunnar Persson

Kastet, Stillingsön