Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
På flykt. Rohingya-barn i flyktingläger i Bangladesh.  Bild: Wong Maye-E
På flykt. Rohingya-barn i flyktingläger i Bangladesh. Bild: Wong Maye-E

Kan ni politiker ställa upp på att skydda alla barn?

Rädda Barnen vill att barns rättigheter ska stå i centrum för det politiska arbetet under de kommande fyra åren, skriver Sylvia Wallin, distriktsordförande för Rädda Barnen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Till er som ska styra Sverige. Den närmsta tiden tar nyvalda politiker plats i kommun- , landstings- och regionfullmäktige och riksdag. Under den gångna mandatperioden fattades det historiska beslutet att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag. Beslutet förpliktigar och Rädda Barnen vill att barns rättigheter ska stå i centrum för det politiska arbetet under de kommande fyra åren. Ett första steg är prioriteringarna i höstens budgetarbete. Rädda Barnens budgetönskemål till våra styrande politiker handlar om de livsvillkor barn växer upp med.

1. Vart sjätte barn i världen lever i ett konfliktområde. Rapporten ”War on children” konstaterar att det totala antalet barn som drabbas av krig och konflikter ökat med 75 procent sedan 1990-talets början. Den nya regeringen måste därför ta in ett humanitärt barnskyddsperspektiv i sin utrikespolitik och göra skydd av barn i väpnad konflikt till en budgetprioritering.

2. Barnkonventionen kommer att inkorporeras i svensk lagstiftning 2020. Enligt Rädda Barnen och Humanas ”Barnbarometer” (2018) har mindre än hälften av de svarande kommunerna börjat förbereda sig på att barnkonventionen blir svensk lag. Finansiering måste prioriteras för att utbilda polis, domstolar, socialsekreterare, lärare – med flera – i hur barnkonventionen ska omsättas i praktiken.

3. Den psykiska ohälsan bland barn och unga har fortsatt öka. Rädda Barnen kräver att det förebyggande arbetet inom skola, kultur- och fritidsverksamhet och sjukvård förstärks för att säkerställa att barn får kvalitativt stöd och vård i tid, oavsett var i landet man bor. Kommunernas och regionernas/landstingens budgetarbete måste utgå från en barnkonsekvensanalys.

Rädda Barnens riksmöte uppmanar Sveriges samtliga förtroendevalda politiker att utgå från ovanstående tre punkter.

Sylvia Wallin

ordförande för Rädda Barnens distrikt Bohuslän och Norra Älvsborg