Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Bijan Zainali (S). Ordinarie ledamot i regionfullmäktige Bild: Peter Wahlström
Bijan Zainali (S). Ordinarie ledamot i regionfullmäktige Bild: Peter Wahlström

Klyftorna måste minska om hela regionen ska kunna leva

Vi behöver bättre ta till vara utrikes föddas och funktionsnedsattas kunskaper och potential.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det går bra för Sverige. Tillväxten har varit rekordhög. Statsskulden är historiskt låg, bostadsbyggande fortsätter att ligga på mycket höga nivåer och antalet människor i arbete är det högsta någonsin.

När det går bra för Sverige gynnar det också Västra Götaland. Andelen inskrivna hos arbetsförmedling i regionen har minskat, från 7,5 procent 2014 till 6,2 vid senaste årsskiftet. Ett utmärkt exempel är Trollhättan, som i dag har en lägre arbetslöshet än staden hade innan Saab-konkursen 2011. Detta trots ett högt mottagande av nyanlända. Detta visar hur viktigt tydliga politiska och strategiska mål och insatser är för en positiv utveckling.

Drygt 100 000 nya jobb har tillkommit sedan 2006, varav tusentals i Fyrbodal. Invånarna är i stort sett nöjda med sina liv, med samhällsservicen och demokratins funktionssätt, även om läget inte är helt problemfritt, visar regionens nyligen presenterade rapport. Det finns dock tecken på att ojämlikheten och skillnaderna mellan olika grupper ökar; de med dålig hälsa, som är arbetslösa eller ensamstående har halkat efter.

Västra Götalandsregionen har ansvar för att planera och genomföra insatser för att utveckla regionen. Den nu gällande strategin, ”Västra Götaland 2020”, ska under 2019 revideras. Det råder inte brist på utmaningar i det arbetet.

För oss socialdemokrater är rätten till utbildning och livslångt lärande, rätten till arbete och utveckling, rätten att ha möjlighet att ta del av aktivt kulturliv och ett liv i hälsa och välbefinnande bärande delar. Det strategiska utvecklingsarbetet måste ta avstamp i att hela regionen och alla människor ska ges goda möjligheter. Vi vill därför särskilt fokusera kring följande punkter:

* Ökade utbildningsmöjligheter och bättre matchning mellan arbetslösa och bristyrken. Det behövs satsningar inte minst för dem med lägst utbildning, och distansutbildningar utifrån lokala och regionala behov.

* Aktivt stöd till entreprenörskap och nyföretagande som skapar nya produkter och tjänster. Samarbetet med näringslivet och akademin behöver stärkas.

* Alla som kan arbeta ska också arbeta. Vi behöver bättre ta till vara utrikes föddas och funktionsnedsattas kunskaper och potential.

* Intensifierat klimat- och miljöarbete. Utsläppen måste minska genom aktivt stöd till utveckling av nya och klimatvänliga alternativ.

* Hela regionen ska leva, såväl stad som land. Det gäller inte minst infrastruktur- och kollektivtrafiksatsningar.

Vi vet vart vi vill komma. Den regionala strategin ska bidra till minskade samhällsklyftor och hållbar utveckling och framtidstro för hela regionen. Med denna ansats går vi socialdemokrater in i utvecklingsarbetet för framtidens Fyrbodal och Västra Götaland.

Bijan Zainali (S)

Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i regionutvecklingsnämnden