Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Kommunen ska inte betala för en moské

Martin Pettersson (SD): "Islam är en religion, men Islam är även en politisk ideologi"

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

"Ge era skattebetalare möjlighet att bygga en moské" löd budskapet när det Islamiska centret demonstrerade på Kungstorget förra året. Det Socialdemokratiska kommunalrådet Ingemar Samuelsson uppgav samma dag i en intervju med P4 Väst att ’Vi har försökt hitta lokaler som passar, men inte hittat någon rymlig sådan till en prisbild som föreningen har råd med’.

År 2017 blev året då det Islamiska centret hamnade i medial fokus vid ett flertal tillfällen, bland annat i och med att tidningen Bohusläningen rapporterade om att man arrangerat en temadag där man bjudit in tre salafistiska förkunnare att föreläsa samt att man på sin hemsida uppmanat kvinnor att visa tålamod om de blir misshandlade av sina män.

”Lyd din man, passa upp på honom och gnäll inte om han skadar dig, för det kan göra maken arg och provocera konflikt" var ett av de råd till kvinnor som tidningen Bohusläningen återgav i sin artikel.

När debatten kulminerade tog till och med Vänsterpartiets kommunalråd avstånd och hotade med att dra in bidragen. För en kort stund rådde det politisk konsensus i frågan om att det faktiskt finns en problematik kopplad till specifikt moskéer.

Men nu bedöms uppmärksamhetens mediala strålkastarljus ha falnat. De tankar som väcktes och den debatt som fördes förefaller nu helt bortglömd. Och när vi nu går in i valåret väljer Socialdemokraterna att driva frågan om att bygga en moské.

Den 14 mars nu i år inkom en motion om moskébygge från Socialdemokraterna genom dess fullmäktigeledamot Taisir Kassem vars avslutande yrkande lyder:

att Uddevalla kommun tar ställning för en byggnation av en moské för att muslimer, i likhet med andra trosuppfattningar och i religionsfrihetens namn, ska kunna utöva sin religion och för att berika lokalsamhället.

På hur vis Socialdemokraternas ställningstagande för byggandet av en moské skall ta sig form framgår inte med önskvärd tydlighet av motionen, men i skrivande stund behandlas begäran av såväl markanvisning som planbesked för detta ändamål. Det handlar om två fastigheter på Hovhult som angränsar till varandra, ägs av Uddevalla kommun, och har en sammanlagd area om 8 983 m².

Att bygga en moské är inte likhetstecken med att man anlägger en grogrund för islamistisk extremism, utanförskap och parallell rättskipning, men vi måste våga prata om och debattera de risker som medföljer byggandet av en moské.

När nu Socialdemokraterna väljer att göra byggandet av en moské till en valfråga kommer sannolikt debatten som följer att präglas av utryck som islamofobi, rasism och hänvisningar till religionsfriheten.

Islam är en religion, men Islam är även en politisk ideologi. En politisk ideologi som på intet vis skyddas, och aldrig någonsin skall skyddas, av religionsfrihet eller andra irrelevanta argument. Hatpredikanter och människor som understödjer terrorism kan aldrig vara skyddade av religionsfriheten.

I övrigt är det min bestämda uppfattning att Uddevalla kommun varken skall finansiera, eller i något avseende subventionera, byggandet av en ny moské och skall därmed heller inte ta ställning för byggnationen av en moské såsom Socialdemokraterna föreslår.

Martin Pettersson

Ordförande Sverigedemokraterna Uddevalla