Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Jan O Hansson, ordförande Smögens ö-råd.
Jan O Hansson, ordförande Smögens ö-råd.

Kommunen tar ifrån oss en viktig inkomst

Jan O Hansson, Smögens öråd: Kommunalpolitiskt rävspel österifrån drabbar Smögen

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi ser med allt större oro hur våra politiker börjar försvåra för de ideella krafter som på olika sätt gör ett viktigt arbete i vår kommun. För Smögens öråds räkning, har vi sedan 1999 på olika sätt arbetat för att bespara utgifter för kommunen. För att kunna utföra detta arbete krävs inkomster. En del av dessa intäkter har vi kunnat ta in genom att vi arrenderat 524 kvadratmeter av Smögens skolplan. Drygt 50 000 kronor gav det i år. Förutom pengarna kunde vi ge två ungdomar sommarjobb, plus 10 000 kronor till Smögens skola.

Parkeringen har också varit nyttjad som långtidsparkering där de boende i gamla Smögen utan parkeringsmöjlighet vid sina fastigheter kunnat stå till en annan kostnad än 25 kronor i timmen. Kommunen är nu ute efter att ta över denna verksamhet, med argument att alla föreningar ske behandlas lika. Det är ju vackert tänkt, men den politiker som jämför Smögens öråds verksamhet rakt över med andra föreningar, är dåligt insatt i historien.

Nedan följer en del av örådets objekt under vår verksamhet. När jag nämner örådet inkluderar det också Fixargänget, ett från Smögens Missionsförsamling och pastor Leif Larsson startad grupp som på ett fint sätt utgör den totala arbetskraften.

Dambadet, den bästa delen av badet hade rasat, fick beträdas på egen risk. Vi rev ned resterna och byggde med hjälp av två stålbalkar en ny brygga, bänkar och vindskydd. Kostnad för kommunen: noll kronor.

Valleviksbadet, en över 50 år gammal betongkonstruktion i mycket dåligt skick, malladas av och tillverkades av 12 millimeters plastlaminat, armerat med rovingväv, 144 kvadratmeter. Kostnad för kommunen: 225 000 kronor. Skulle det jobbet drivits i kommunal regi, hade en halv miljon inte räckt till.

Fähuset Hasselösund. Gammal betongkonstruktion, stora hål där armering stack upp på 10-15 ställen. Kommunen avsåg att stänga badplatsen, Hasselösundsbornas enda badplats. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Hållöfisk fanns då fortfarande kvar, och efter erbjudande av Leif Stenman om ekonomiskt stöd, tog sig örådet an uppgiften. Ingen kunde väl ana vad som då väntade oss. Fyra stora L-stöd inköptes från ett betonggjuteri i Näsinge, fraktades med lastbil till Smögen, där två stora niometers järnbalkar monterades. Med hjälp av lyftkran sjösattes hela paketet, som hölls flytande med hjälp av 13 tomma plastfat. Ekipaget bogserades sedan förbi Smögenbron och Hasselösund igenom Pinan och in i Sandöfjorden. Väl framme lyftes det hela genom vajrar och block på plats. Därefter vidtog formbygge för att binda ihop L-stöden med berget på bägge sidor. Eftersom ingen väg fanns, fick 100 meter rör läggas ut för att på så sätt pumpa ut betongen. Nu var det färdigt att börja, den första av åtta betongbilar stod i en ända och i den andra stod 10-12 överaktiva pensionärer, utrustade med spadar och krattor för att få ut betongen. Efter fyra timmar och två avbrott på grund av stopp i rören, hade vi arbetat ut 50,5 ton betong, en enastående insats av de inblandade. Kostnad för kommunen: noll kronor.

Vadbock. Byggdes upp i Smögens hamn med tillhörande brygga, för att visa lite av Smögens historia. Det finns kanske de som tror att Smögen byggdes upp av turismen, men det var fisket. Örådet har också medverkat till att få ny sand till sju platser i kommunen. På Smögen och Hovenäset kunde inte platserna näs med lastbil , utan den stora bilfärja som örådet hyrt in från Henån användes, samma färja som vi samtidigt använde för att transportera de stora sektioner i plast som brukades till Valleviksbadet, Varje sektion vägde mellan 500 – 900 kilo. Örådet tog alltså initiativ till att flera bad i kommunen fick dela på 600 ton dansk sjösand, lastat vid Skagen och fraktad till Guleskärskajen. Då de flesta baden på Smögen inte kunde nås med färjan, bogserades sanden ut med pråm och placerades ut för hand, 350 ton. Kommunen stod här för kostnaden av sanden. Av den stora lasten av sand, fick Hunnebostrand och Tången-badet en del, två turer till Hovenäset med färjan resulterade i nästan 80 ton.

Vi har under dessa år inte bara sysslat med objekt av de nu redovisade utan även skrapning av trappor, räcken och bänkar, för att på så sätt förhöja intrycket och förlänga livslängden. Att öka tillgängligheten och förbättra säkerheten på dessa anläggningar, där kommunen har ett visst ansvar, är viktigt. Örådet har öppet café på fredagar i Spruthuset, betalar blomsterarrangemang på fyra ställen på ön, som byts flera gånger om året. Vi betalar för belysning av Vattentornet, Lotsutkik och Vadbock. Vi sätter upp gran på torget, vimplar på tre flaggstänger. Vi har också under dessa år byggt fyra vandringsleder. Under sommaren har vi också betalat 9 800 kronor för att kunna erbjuda toalett för de badande i Flöjten. Den eller de politiker som vill försämra örådets möjligheter att fortsätta, bör klart framföra för kommunens skattebetalare varför.

Heder åt Socialdemokraterna, som i den här frågan varit tydliga i sitt stöd till det ideella. Att rätta till kommunens ekonomi vill mer till än att plocka föreningarna på pengar, eller att omsorgspersonalen ska springa ännu fortare. Det krävs kloka politiker, som fattar kloka beslut.

Ett litet tips i det här sammanhanget vad beträffar parkeringsintäkter, börja att ta betalt en månad innan och fortsätt en månad efter de tider som kommunen hittills tillämpat. För Smögens näringsidkare, har för- och eftersäsong resulterat i väsentligt högre omsättning. Kommunen måste naturligtvis haka på. Slutligen, som den yttersta utposten mot västerhavet, är Smögen och alla dess anläggningar extremt utsatta. Det gäller för armerad betong järn och trä. Det sker en ständig nedbrytning. som pågår år efter år, det pågår jämt. Det stannade inte ens efter kommunsammanslagningen. Men för Smögens del, kan man ibland undra om inte en halv storm väster ifrån är att föredra, än kommunalpolitiskt rävspel österifrån.

Jan O Hansson

Ordförande Smögens öråd