Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Kommuner, ställ rätt krav så klarar vi klimatmålen

Byggindustrierna: Ekvationen befolkningstillväxt och minskade utsläpp är fullt möjlig.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Att bygga det fossilfria samhället är vår tids generationsuppgift. FN:s globala mål är också den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som antagits. 2030 ska den extrema fattigdomen vara utrotad, korruptionen ha slagits tillbaka och fler lösningar på klimatkrisen vara presenterade.

Bygg- och anläggningssektorn har goda möjligheter att göra skillnad i flera av målen. Vår färdplan mot klimatneutralitet 2045 är en bärande del av hela Sveriges klimatmål. Det är vi som bygger socialt hållbara städer och som verkar för sund konkurrens och schyssta villkor i branschen.

Visionen om ett nollutsläpp av växthusgaser innebär en omställning av hela samhällsbygget på 25 år – samtidigt som befolkningen växer, behovet av bostäder ökar och infrastruktur som väg och järnväg måste byggas ut.

Låter det svårt? Ekvationen befolkningstillväxt och minskade utsläpp är fullt möjlig. Våra medlemsföretag har redan idag teknik som kan halvera utsläppen till år 2030. Men det finns mer att ge. Byggande och utveckling står inte i motsats till hållbarhet, utan företagande och faktabaserad vetenskap skapar förutsättningar för framtida innovationer.

Riktlinjer för resurs- och avfallshantering, plattformar för återbruk av material, guider för hållbarhetsredovisning och dialoger om grön finansiering är några konkreta exempel på hur företag i bygg- och anläggningsbranschen tar steg mot det fossilfria samhället.

Men kraven på ett klimatneutralt byggande måste täcka hela plan- och byggprocessen. Framförallt beställarledet, som till stor del består av stat, kommuner och regioner, behöver i högre utsträckning än i dag ställa rätt krav i sina upphandlingar. Själva byggskedet och driften av en ny byggnad har ungefär lika stor klimatpåverkan. Genom att fatta rätt beslut så tidigt som möjligt i byggprocessen ökar möjligheterna att minska koldioxidutsläppen i hela värdekedjan.

Digitaliseringen är en förutsättning för att klara klimatmålen. Därför krävs det att upphandlare börjar ställa krav t ex på byggnadsinformationsmodeller. BIM är intelligenta 3D-modeller som förmedlar och informerar om projektbeslut. Så kan all information från en byggnads livscykel samlas och stämmas av mot uppsatta mål.

Sveriges Byggindustrier efterlyser en större förståelse för hur prissättning i anbud påverkas av bra arbetsmiljö och höga klimatambitioner. Hållbarhet handlar inte bara om den färdiga byggnaden, utan även om hur den tas fram.

Carin Stoeckmann

förbundsordförande Sveriges Byggindustrier

Pernilla Irewährn

Sveriges Byggindustrier Bohus Norra Älvsborg