Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Coronatestning i Tyskland.  Bild: Michael Kappeler
Coronatestning i Tyskland. Bild: Michael Kappeler

Kommunerna måste skydda sina äldre

Personal i omsorgen måste testas och få skyddsutrustning

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Efter att i P1 hört Björn Eriksson, Hälso- och Sjukvårdsdirektör i region Stockholm, berätta att 29 äldreomsorgsenheter, har smitta av Covid-19 blev jag ganska frustrerad. Journalisten ställde inte de naturliga följdfrågorna: ”Hur kan ni som ska särskilt skydda de som är speciellt känsliga för smitta låta dem bli utsatta i det boende där de ska vara säkra?”. ”Har ni analyserat orsaken och försökt spåra hur smittan kommit in? Vad gör ni för att förhindra ytterligare spridning. Vilken personlig skyddsutrustning har personalen till sitt förfogande? Är den tillfyllest för att skydda även de gamla? Testar ni personalen så att ni vet att de är friska och utan smitta?"

När Anders Tegnell får en fråga om tester och personlig skyddsutrustning på en presskonferens börjar han slira om att det är en kombination av åtgärder som behövs för att förhindra smittspridning. Han kan inte svara rakt av att eftersom gamla blir smittades när de befinner sig under kommunernas ”beskydd” så borde också svaret vara uppenbart. Vi borde haft 100 procent tester på all vårdpersonal som vårdade de gamla!

Nu har man ingen aning om hur smittan kommit in . Detta borde vara ganska lätt att utreda om man exempelvis har loggat alla besök hos de gamla. Jag är övertygad om att så inte skett och då blir det naturligtvis svårare att med säkerhet spåra smittkällorna! Det skrivs spaltmeter i insändare av vårdpersonal om att de saknar personlig skyddsutrustning. Kommunerna gör sig därmed skyldiga till arbetsmiljöbrott. Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla relevant skyddsutrustning.

Det är nog mindre troligt att anhöriga smittat sina gamla än att vårdpersonalen gjort det. De anhöriga jag har kontakt med slutade besöka sina gamla när dessa var friska hur har de då kunnat bli smittade via anhöriga?

Bengt Johansson