Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Casandra Werecki, Hemma & Trygg hemtjänst företag jobbar på under coronakrisen.
Casandra Werecki, Hemma & Trygg hemtjänst företag jobbar på under coronakrisen.

Kommunerna pressas till lagbrott

Under början av våren uppmärksammade ett antal kommuner med många sommarboende att deras skyldighet att enligt socialtjänstlagen erbjuda hemtjänst till personer som är där som sommargäster, men ej permanentboende, innebär en belastning på den kommunala hemtjänsten som kan bli svår att klara av när man samtidigt brottas med covid-19. Det påverkar framför allt Bohusläns kommuner.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Med anledning av det och för att minska det onödiga resandet lade Centerpartiet ett förslag i riksdagen om att uppdra regeringen att skyndsamt bereda ett lagförslag som innebär en tidsbegränsad möjlighet för vistelsekommun att neka hemtjänst för personer med annan bosättningskommun. Detta initiativ fick stöd av en majoritet i riksdagen.

Nyligen stod det dock klart att regeringen inte tänkte genomföra en sådan tillfällig lagändring. Regeringen verkar vare sig ta problemet eller riksdagens tillkännagivande på allvar. Riksdagen har gett regeringen utökade möjligheter att stifta lag just för att kunna lösa akuta problem under krisen – att man nu vägrar att göra det trots att kommunerna själva ber om lagstöd är häpnadsväckande.

Det är orimligt att förvänta sig att kommunerna löser det här problemet på egen hand. Kommunerna är bundna av socialtjänstlagen att ta emot personer med beviljad hemtjänst från sin hemkommun, att då vägra att genomföra en tillfällig lagändring är mer eller mindre att pressa särskilt utsatta kommuner att begå lagbrott.

Centerpartiet kommer fortsätta driva på för att underlätta för kommunerna att hantera coronapandemin och skydda våra äldre. En viktig del för det är att skapa en rimlig arbetsbelastning för all personal inom äldreomsorgen i sommar.

Fredrik Christensson (C)

Riksdagsledamot Bohuslän