Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Gårvik

Kommuninvånarna får en avgiftschock

Som fastighetsägare i Bergsvik är jag bekymrad över de planer som Munkedals kommun har för områdena Bergsvik och Gårvik.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Efter att ha följt frågan om nytt va för området och nu senast den utredning som utförts undrar jag om Munkedalsborna och politikerna är medvetna om att det börjar utveckla sig till en ekonomisk kalldusch för va-kollektivet i Munkedal och för oss fastighetsägare i området?

Den utredning som presenterats och det förslag som förordas av kommunen innebär byggandet av en överföringsledning. De kostnader som detta för med sig är orimliga i förhållande till nyttan.

I det förslag som presenterats har man baserat utbyggnaden och kostnaden på en överföringsledning dimensionerad för 400 hushåll, fast det bara finns knappt 200 i området. Detta gäller också de alternativa – och väsentligt billigare – reningssystem som presenterades i förslaget. Kostnaderna för de alternativa lösningarna verkar också vara tveksamma och i vissa fall kraftigt överdrivna. Som exempel kan nämnas driftskostnaderna, som är upptagna med full belastning året runt fast det är ett fritidsområde samt kostnader för sjöledningar med mera.

Anslutningskostnaderna för fastigheterna i området kunde vid informationsmöte heller inte presenteras. Såvitt jag förstår baserar sig kostnaden om 300 000 kronor per fastighet på antal om 400 fastigheter, trots att det i dagsläget rör sig om cirka 188 fastigheter. I princip så kommer förslaget att dränera oss ägare till de 188 fastigheterna på dryga 56 miljoner. Förutom själva anslutningen tillkommer grävkostnader på varje fastighet för att koppla ihop sig med anslutningspunkten.

Utöver kostnaden på 56 miljoner tillkommer en årlig avgift för drift med cirka 7 000 – 9 000 kronor per fastighet. Det innebär en driftskostnad på 1,3–1,7 miljoner per år. På en 20-årsperiod skulle det innebära omkring 30 miljoner. Totalt en kostnad på 100 miljoner kronor som drabbar ett fritidsområde på en 20-årsperiod. Till detta kommer att övrigt va-kollektiv (alla andra fastighetsägare med kommunalt va i Munkedals kommun), får ta kostnaden för att dra ut va till området då hela kostnaden inte täcks av anslutningsavgifter utan istället får slås ut på hela va-kollektivet.

100 miljoner är mycket i ett område ­bestående av mest fritidshus. Det borde vara rimligt att man innan man tar ett beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Munkedal gör en ordentlig genomgång av billigare alternativ. Det är inte rimligt att planera för dubbla mängden fastigheter i området i en kommun som inte växer och låta både oss ”nya” fastighetsägare och kommunens fastighetsägare som redan har kommunalt va betala för detta. Lokala reningsverk som presenterats ett flertal gånger har en mycket lägre kostnad både gällande investering och drift och borde verkligen utvärderas grundligare. Det kan inte ligga i Munkedalsbornas intresse att förutom att ha Sveriges högsta kommunalskatt också ta tätpositionen beträffande högsta va-taxan. Konkret kommer det ju att innebära att varje fastighetsägare i Munkedal drabbas av höjd va-taxa för att vi i Bergsvik/Gårvik ska få va-anslutning via överföringsledning istället för via en lokal, billigare lösning.

Man kan inte låta bli att ställa sig frågan i vems intresse frågan om överförings­ledning drivs så hårt, trots nackdelarna? Den 25 maj ska frågan behandlas i KS. Dags för Munkedalsbor och sommarstugeägare att aktivera sig. Maila din lokala politiker och ställ krav, meddela din uppfattning, kräv svar!

Susanne Wiklund
Fastighetsägare Bergsvik, Munkedal