Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Kor bidrar till ett bra klimat. Bild: Karl af Geijerstam

Korna är inga klimatbovar

Kor bidrar till naturligt gödsel och öppna landskap

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Klimat-och miljödiskussionen går på högvarv och mjölk-och nötköttsproduktionen pekas ofta i sin helhet ut som ett stort problem i sammanhanget. Är den det i vårt område?

Metangas, som har en kraftig påverkan på växthuseffekten, produceras i magarna hos nötkreatur och släpps ut i atmosfären. Så är det, men metanet bryts dock ner under cirka en tolvårsperiod. Om en lantbrukare har 20 kor år efter år, bidrar dessa med en viss metanproduktion, men det leder inte till en ökning av metanhalten över tid, eftersom det bryts ner lika mycket metan som det bildas, så länge antalet kor är detsamma. Om antalet kor på gårdarna blir fler, ökar dock metanhalten i atmosfären och dess påverkan på växthuseffekten i motsvarande grad. I Västra Götaland fanns det år 1967 410 000 nötkreatur och år 2017 fanns det cirka 260 000, enligt den officiella jordbruksstatistiken. Antalet nötkreatur har alltså minskat med en tredjedel under den senaste 50 åren, vilket också är fallet för landet som helhet. Det torde därför knappast vara korna i Bohuslän eller Sverige som under den senaste 50-årsperioden bidragit till att växthuseffekten ökat.

Visst, klimatfrågan är global, men det är uppseendeväckande att lantbrukare i Bohuslän och Sverige ställs i skamvrån som klimatbovar, när ökningarna av metan från nötkreatur och skövlingen av regnskogar för betesmark, orsakas på andra sidan jordklotet. Risken finns att lantbrukare i vårt område, som med sina kor bidrar till en god miljö med bra mat, produktion av naturlig gödsel, biologisk mångfald och öppet odlingslandskap, tappar lusten och slutar. Då har man, som det heter i ordspråket, slängt ut barnet med badvattnet. Många gårdar i Västra Sverige passar för just mjölk- och nötköttsproduktion, betydligt sämre passar de för enbart växtodling.

Det är helt rätt att äta mer baljväxter som ärter och bönor, men det finns också goda miljöskäl att äta närproducerade kött- och mejeriprodukter, utan att ha dåligt klimatsamvete.

Lars Olrog

Centerpartiet i Tanum