Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Låt inte fritidsboende hyra lägenheter

Debatt: 4000 står i kö för att få en hyreslägenhet i Lysekil

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I Lysekil står 4 000 i kö för en bostad hos kommunala Lysekilsbostäder. Ändå tycker inte bolagets ordförande Rickard Åkerman (M) i Bohusläningen den 30 juni att bostadstrycket är stort. Han tror att det är mycket luft i kön, att personer utan inkomst står där och folk som söker längs hela kusten. Åkerman visste inte att det finns personer som använder hyreslägenheter till fritidsboende.

Det hade han vetat om han tittat på filmen Hyresgästföreningen Lysekil bostadspolitik som vi lagt ut på Youtube. Alla politiker i fullmäktige, kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och Lysekilsbostäders styrelse fick en länk i mitten av juni.

Att kön är 4 000 personer lång och att det inte finns några lediga lägenheter tycker vi är en katastrof. En fungerande bostadsmarknad kräver att det alltid finns en viss mängd lediga hyresrätter. Som det är nu kan par som har skiljt sig inte flytta isär. Ungdomar inte flytta hemifrån. De som fått svårt att röra sig får vänta fem till tio år på en lägenhet i hus med hiss. Den som får jobb här hittar ingen bostad.

Hyresgästföreningen i Lysekil vill att kommunen snarast ändrar Lysekilsbostäders ägardirektiv.

• Ta bort skrivningen ”Bolaget skall för att möjliggöra framtida investeringar på affärsmässig grund frigöra kapital utan att i framtiden uppta nya lån”.

• Lägg till ”Endast mantalsskrivna i Lysekil får hyra lägenhet”.

• Den som söker fritidsboende får inte stå i hyreskön.

• Skriv in att bolaget ska verka för att äldre hyreslägenheter anpassas för funktionshindrade och om möjligt förses med hiss.

• Öppna för att bolaget köper hyresfastigheter för att förhindra lyxsanering och omvandling till bostadsrätter med risk för fritidsboende.

Hyresgästföreningen kräver av kommunens politiker:

• Sänk borgensavgiften för Lysekilsbostäder till rimlig nivå, räkna enligt gemensamma anvisningar från SABO, Kommuninvest och SKL.

• Avstå från värdeöverföringar från Lysekilsbostäder och låt de medel verksamheten genererar bidra till underhåll och nybyggande.

• Ta fram en bostadsförsörjningsplan som gynnar den helårsboende befolkningen. Allt som är bra för den fasta befolkningen är bra för turismen och Lysekils företagare.

• Behåll den mark kommunen äger eller skaffa rådighet över mark som är lämplig för bostadsbyggande med sikte på bostäder för fastboende. Det är särskilt angeläget när man skriver exploateringsavtal för byggande av hyresrätter.

Bristen på hyresrätter med rimliga hyror är ett stort hinder om man vill vända den negativa befolkningsutvecklingen. Därför är det är hög tid att kommunpolitikerna i de olika partierna vaknar upp och ägnar sig åt bostadsfrågan.

Plocka fram kommunens boendestrategi från 2013 och läs den noga. Den finns på kommunens egen hemsida. Använd strategin för att ta fram bostäder för alla!

 

Hyresgästföreningen i Lysekil

Bostadspolitiska gruppen