Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

”Vi föreslår att dagens generella strandskydd avskaffas och att kommunernas själva i stället kan peka ut var ett strandskydd om 50 meter respektive ett utvidgat strandskydd om 100 meter ska gälla”, skriver företrädare för Moderaterna. Bild: Lasse Edwartz
”Vi föreslår att dagens generella strandskydd avskaffas och att kommunernas själva i stället kan peka ut var ett strandskydd om 50 meter respektive ett utvidgat strandskydd om 100 meter ska gälla”, skriver företrädare för Moderaterna. Bild: Lasse Edwartz

Låt kommunerna ta över frågan om strandskydd

Dagens strandskyddsregler utgör en allvarlig hämsko för byggande och företagsutveckling och är därtill en orimligt stor inskränkning i den grundlagsskyddade äganderätten.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Detta är stora och allvarliga problem som inte löses genom mindre förändringar i gällande regelverk. När strandskyddsutredningen den 14 december så presenterade sitt slutbetänkande hoppades vi därför på förslag om ett i grunden reformerat strandskydd. Tyvärr infriades inte våra förhoppningar.

LÄS MER: Enklare strandskydd utvecklar hela landet

Strandskyddsutredningen innehåller beklagligt nog bara mindre förändringar av en dysfunktionell och stelbent lagstiftning. Enligt utredningens förslag ska kommuner bland annat kunna få ansöka om att få upphäva strandskydd i landsbygdsområden men bara om en lång rad kriterier är uppfyllda. Vidare föreslås att det generella strandskyddet ska tas bort vid anlagda vatten som har tillkommit efter 1975 samt att strandskydd vid mycket små insjöar eller smala vattendrag ska slopas. Det är bra att exempelvis små bäckar och golfbanornas vattenhål inte ska omfattas av strandskydd men dessa förslag illustrerar samtidigt att det är just bara är mindre förändringar i dagens regelverk som föreslås. De grundläggande problemen består.

Så som dagens strandskyddsregler är utformade och tillämpas är de ett hot mot både äganderätten och landsbygdens utveckling. Och det i onödan. Vi moderater är övertygande om att kommunerna, som bäst känner till de lokala förutsättningarna, mycket bättre än länsstyrelserna skulle kunna balansera de olika intressen och värden som strandskyddet påverkar. Vi föreslår därför att dagens generella strandskydd avskaffas och att kommunernas själva i stället kan peka ut var ett strandskydd om 50 meter respektive ett utvidgat strandskydd om 100 meter ska gälla. På så sätt skulle möjligheter till byggande och landsbygdsutveckling dramatiskt kunna förbättras samtidigt som naturvärden skyddas och möjligheten till ett rörligt friluftsliv värnas.

LÄS MER: Vem bestämmer, nitiska tjänstemän eller politiker?

Bohuslän och Dalsland behöver fler bostäder och våra kommuner bättre möjligheter att behålla och locka till sig nya invånare. För det är ett i grunden reformerat strandskydd viktigt. Låt kommunerna bestämma!

Johan Hultberg

moderat riksdagsledamot från Fyrbodal

Ann-Sofie Alm

moderat riksdagsledamot från Fyrbodal

Robert Larsson

ordförande för Moderaterna Orust

Fredrik Södersten

ordförande för Moderaterna Uddevalla

Henrik Palm

ordförande för Moderaterna Munkedal

Eva Abrahamsson

ordförande för Moderaterna Sotenäs

Krister Samuelsson

ordförande för Moderaterna Lysekil

Hans Göran Palmqvist

ordförande för Moderaterna Färgelanda

Ola Persson

ordförande för Moderaterna Strömstad

Magne De Bruycker

ordförande för Moderaterna Tanum