Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Andrea Piacquadio
Bild: Andrea Piacquadio

Lönediskrimineringen i vården är fortfarande ett problem

Vänsterpartiet: Mantrat ”Sveriges bästa offentliga arbetsgivare” klingar allt som oftast falskt.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Hälso- och sjukvårdens personal kämpar för att ta hand om patienter som är sjuka i covid-19 och hela sjukvården mobiliserar maximalt och gör en fantastisk insats. Då väljer den blågröna ledningen slå sig för bröstet och tycker att de är på väg att lösa lönediskrimineringen. Vi håller inte med.

Västra Götalandsregionen, precis som många andra arbetsgivare, lönediskriminerar anställda i kvinnodominerade vårdyrken som till exempel sjuksköterskor. Deras lön är lägre än för anställda i de mansdominerade yrken som finns inom till exempel IT och teknik och som arbetsvärderats som likvärdiga.

Visserligen har de lönediskriminerade yrkesgrupperna fått en lönehöjning som är 2,8 procent, när övriga grupper fått 2,3 procent. Men procenthöjning på en låg lön ger inte lika många kronor som procenthöjning på en högre lön. Kuratorer, typiskt kvinnodominerat, och ingenjörer, typiskt mansdominerat, har arbetsvärderats som likvärdiga. Kuratorer har en genomsnittslön på 35 000 kronor och ingenjörer tjänar 43 000 kronor. När prioriterade kuratorer höjs med 2,8 procent och icke-prioriterade ingenjörerna med 2,3 procent får de 980 respektive 989 kronor i höjning. Skillnaden har ökat med 9 kronor, eller som vi uttrycker det: Ingenting händer.

Sjuksköterskor är den klart största gruppen som är lönediskriminerade. Många av dem jobbar på de sjukhus som går med mångmiljonbelopp i underskott. Ledningen ger årligen snåla budgetramar som inte räknas upp fullt ut med prognostiserade kostnadshöjningar och befolkningsökning. För flera år sedan avskaffades den nivåhöjande pott på 50 miljoner kronor per år som vi i det tidigare rödgröna styret infört för att komma tillrätta med lönediskrimineringen.

Vi i Vänsterpartiet har en annan politik. Vi underfinansierar inte sjukhusen år efter år i vårt budgetförslag. Vi kompenserar för löne- och prisökningar och med hänsyn tagen till en större och allt äldre befolkning. Vi har en jämställdhetspott som på tre år ger 300 miljoner kronor i nivåhöjning, öronmärkt för att åtgärda just lönediskrimineringen. I budgeten för 2020 finns en låglönesatsning på ytterligare 50 miljoner kronor, för undersköterskor, vårdbiträden och de som jobbar i kök, lokalvård och vaktmästeri. Det är en politik som ger ökade möjligheter att komma till rätta med lönediskrimineringen.

Mantrat ”Sveriges bästa offentliga arbetsgivare” klingar allt som oftast falskt. Västra Götalandsregionen fortsätter lönediskriminera och det lär vara upp till bevis när vi efter Coronapandemin kommer att se förväntningar på bättre arbetsvillkor och högre löner. Sjukvårdspersonal hyllas och uppskattas nu med rätta. Men ord räcker inte, de måste åtföljas av handling för att vi ska sluta lönediskriminera.

Kerstin Joelsson-Wallsby (V)

Uddevalla, ledamot i regionfullmäktige

Eva Olofsson (V)

regionråd, ledamot i personalutskottet

Carina Örgård (V)

regionrådsersättare, ersättare i personalutskottet