Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Ökade kostnader. När kommunerna bygger ut vatten- och avloppsnät till landsbygden gynnas tätorterna.

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Landsbygden drabbas av tvångsanslutning

VA-anslutning gynnar bara tätorterna.

På många områden satsar kommunerna på städer och tätorter. Tyvärr sker detta alltför ofta på landsortens bekostnad. I Bohusläningen 25 november finns ett exempel i en artikel på vad jag menar med denna lilla insändare.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Så vakna, ni som lever på landsbygden. Ni betalar redan idag genom skatten en stor del av va-avgifterna. Självförsörjningsavgifterna är oftast låga på många håll. Nu har det gått upp för oss på landet att vi ska vara de som ska betala stadens urusla gamla misskötta avloppsnät/reningsverk.

Under många år har kommunerna försummat att byta ut gamla avloppsledningar där avloppsvatten blandas med dagvatten. Vid kraftigt regn leder detta ofta till läckage av avloppsvatten med stora saneringskostnader som följd, kostnader som belastar abonnenterna. Många av kommunernas reningsverk har regler om utsläpp från 90-talet som inte uppfyller dagens krav och stora mängder avloppsvatten rinner orenat, eller dåligt renat ut i våra floder och hav. Regeringen kommer nu att skärpa reglerna och kommunerna, och deras vattenbolag, måste få fram stora pengar för att komma till rätta med problemen.

Vad som sker är att nästan alla kommuner nu jagar landsortsboende och fritidsboende för att man inte har godkända va-system. Detta trots att det har varit kommunens skyldighet att se till att enskilda avloppsanläggningar uppfyller lagens krav. Det va-system som man nu, i många fall, vill pracka på oss på landet och använda sig av i framtiden är en anslutning till det kommunala nätet. Motiveringen är att alla gamla trekammarbrunnar och markbäddar släpper ut för mycket skit. Detta är dock inte bevisat av myndigheterna, som dessutom är godkända av miljö- och hälsa. Ännu mindre har man visat att en anslutning till det kommunala reningsverket kommer att minska belastningen på vår miljö.

Vad är då drivkrafterna bakom detta? Jo, ju fler abonnenter, desto högre intäkter blir det för de kommunala va-bolagen. Intäkter som sedan kommer att användas för uppgraderingar i tätorterna.

Enligt mitt sätt att se på det kommer det bli en av de största förändringarna av kostnader mellan stad och land. Det räcker inte med att landet producerar all energi och merparten av exportinkomsterna, nu ska vi även betala för vatten och avlopp som vi inte behöver och som inte förbättrar vår miljö.

Vi ska dessutom finna oss i att bli överkörda igen för att vi bor på landet. Detta är inte acceptabelt. Fråga din lokala politiker vad hen ska göra åt det i din kommun. Låt detta bli en fråga för valet år 2018.

Det rör sig om tusentals kronor i ökade kostnader för oss, men resultat för miljön är princip noll eller sämre, på grund av misskötta kommunala va-system som släpper ut mycket mer än vi tror. Men, de som bor på landet ska göras så faktureringsbara som det bara går. Vilken strålande lösning.

Det ska vara lika för alla eller?

Tom Hagström

S-medlem

Munkedal