Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Sotenässkolan i Kungshamn Bild: Eva Ahlstrand Berkland
Sotenässkolan i Kungshamn Bild: Eva Ahlstrand Berkland

Lappa och laga Sotenässkolan eller en ny modern skola i Sotenäs?

Lotta Johansson, Socialdemokraterna: Vi bedriver en för dyr skolverksamhet

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sotenäs kommun står inför stora besparingar inom skolan. Frågan är om det skall lappas och lagas eller om vi skall satsa på en ny modern skola.

Fram till 2022 skall det minskas kostnader med 28 miljoner. Orsakerna är att elevunderlaget minskar och att vi i förhållande till referenskommunerna bedriver en mycket dyr verksamhet.

Det kommer att krävas tuffa beslut i form av nedläggning av lokaler och minskad personal. Alliansens förslag att satsa på skolor på alla orter trots vikande elevunderlag, lägga ner miljontals kronor på att lappa och laga gamla och omoderna skollokaler, är inte att göra en skolorganisation som håller för framtidens undervisning. Vi vill prioritera kvalitén i undervisningen och inte skolbyggnader som skall drivas och underhållas fast elevantalet minskar.

Inför valet var vi Socialdemokrater tydliga med vägvalet, eleverna före bypolitiken. Alliansen vägrade lyssna och lovade att behålla skolorna i alla våra samhällen. Inte ett år har gått sedan deras löfte gavs, nu bryts det.

Det inriktningsdirektiv som Sotenäsalliansen nu beslutat, gör att flera förskolor slås samman i södra delen och man vill göra Sotenässkolan till en årskurs 4–9-skola, Kungshamns skola läggs ner, Hasselösunds förskola läggs ner och Smögens skola görs om till förskola samt förskoleklass upp till årskurs 3. Någon exakt kostnad för allt detta är inte framtagen än men det ryktas om många 10-tals miljoner kronor.

Blir det då en skola för framtidens undervisning? Blir det en skola som kan locka hit nya familjer och behöriga lärare? Blir det en framtidsskola? Eller blir det en gammal skola i en liten och dyr ny kostym?

Socialdemokraterna vill att i en framtida skolorganisation för Sotenäs skall fokus vara en likvärdig utbildning för alla elever präglad av hög kvalité och i moderna lokaler som är anpassade för olika åldrar. Vi vill att möjligheterna att bygga en ny, modern skola i södra delen ses över för att möta framtidens krav på utbildning. Vi vill ha alternativ till ombyggnad av Sotenässkolan att ta ställning till.

Vi socialdemokrater vill ha alternativ till att lappa och laga för att få klart vilka alternativ som är bäst för eleverna.

Därför vill Socialdemokraterna:

• Att en utredning görs om att bygga en ny skola i södra delen som ersätter Smögens skola, Kungshamn/Åsenskolan och Sotenässkolan med lokaliseringsförslag, kostnad, tidsplan och finansiering.

• Att en konsekvensanalys och jämförelse görs med inriktning på framtidens behov av skola och undervisning, av dels förslaget av ombyggnad av Sotenässkolan kontra en helt ny och modern skola i södra delen.

Lotta Johansson (S)

2:e vice ordförande utbildningsnämnden