Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

"Det är uppenbart att LRF som organisation är ett särintresse som endast är intresserad av att öka jord- och skogsägarnas vinster." Bild: Eva Ahlstrand Berkland

LRF bryr sig bara om jord- och skogsägarnas vinster

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) framställer sig ofta som ”det gröna näringslivet”.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik till LRF

LÄS MER: Enklare strandskydd utvecklar hela landet

Organisationen anger sig som god djurhållare och att använda minst antibiotika i EU. Dessutom vill man ha en rik biologisk mångfald och behålla det öppna landskapet. Däremot vill man inte skydda stränderna. Strandskyddsreglerna bör tas bort. Det ska helt enkelt vara lättare att bygga på stränderna.

LRF:s ambitioner är således direkt motsägelsefulla. Det är svårt att ha hög biologisk mångfald och samtidigt exploatera stränderna. För det är just nära och i vatten, även små vattendrag och sjöar, som vi har den artrikaste och mest skyddsvärda naturen i Sverige.

Det är uppenbart att LRF som organisation är ett särintresse som endast är intresserad av att öka jord- och skogsägarnas vinster. Så länge som miljöåtgärder sammanfaller med böndernas ekonomiska intresse är åtgärder positiva. Om miljöåtgärderna däremot inte ger intäkter så är dessa baktalade. Exploatering av stränderna, ofta med fritidshus, anses vara mer lönsamt än skogs- och jordbruk. Därför vill LRF att det mesta av strandskyddet ska tas bort. De allvarliga konsekvenserna vill man dock inte nämna.

Klagomålen från LRF som lantbruksorganisation är obefogade. Jord- och skogsägare är befriade från förbudet att bygga i strandskydd om anläggningarna behövs för den areella näringen. LRF vill dock inte nämna att dessa undantag redan finns för då faller en stor del av deras argumentation.

Boel Lanne

ordförande Naturskyddsföreningen i Bohuslän