Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Den fysiska aktiviteten bland personer med lungsjukdom måste öka, menar Bengt Hagstedt. Bild: ANDERS WIKLUND/TT
Den fysiska aktiviteten bland personer med lungsjukdom måste öka, menar Bengt Hagstedt. Bild: ANDERS WIKLUND/TT

Lungsjukas inaktivitet under pandemin oroar oss

Under november genomför Riksförbundet HjärtLung sin kampanjmånad Lungmånaden. Över hela Sverige genomför vi vanligtvis massor av aktiviteter som kommer personer med lungsjukdomar till del. Men i år är inget vanligt år. Coronapandemins utbredning har påverkat oss alla, men inte minst personer som lever med allvarlig lungsjukdom.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Att leva med en kronisk lungsjukdom innebär att man hela tiden måste vara på sin vakt så att inte sjukdomen försämras. En försämring kan innebära ett stort behov av sjukvårdsinsatser, inte sällan akut. Här fyller rehabilitering ett viktigt behov. Tillgång till en bra rehabilitering innebär möjligheten att undvika att bli sämre i sin lungsjukdom. Det är bra för patienten och det sparar sjukvården dyra akutinsatser.

Under våren och sommaren har många sjukvårdsbesök ställts in. Det är förståeligt att prioriteringar måste göras under en pandemi och vi måste alla hjälpas åt för att se till att vi håller oss friska så att sjukvården klarar av sitt uppdrag. Samtidigt måste vården finnas där när man behöver den.

Riksförbundet HjärtLung har med hjälp av Mistat AB genomfört en medlemsundersökning som visar att var fjärde medlem någon gång har avstått från att söka vård de ansett sig behöva under coronapandemin. Bland personer med tre eller fler kroniska sjukdomar är samma siffra fyra av tio.

Vi ser också att den fysiska aktiviteten har minskat. 55 procent av kvinnorna och 47 procent av männen svarar att de är något eller mycket mindre fysiskt aktiva. Vi oroas av detta då vi vet att fysisk aktivitet är a och o för många med en kronisk diagnos.

Vi räknar med att våra regionpolitiker i region Västra Götaland tar vår oro på allvar och satsar mer på rehabiliterande insatser. Satsa också på samarbete mellan sjukvården och våra patientföreningar. Vi kan göra mycket för att hjälpa personer med kronisk sjukdom att både få mer kunskap om hur man lever med sin sjukdom och att hålla sig fysiskt aktiva.

De insatser som görs nu kommer att rädda liv i framtiden.

Bengt Hagstedt

ordförande i Länsföreningen HjärtLung Västra Götaland