Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bild: Lasse Edwartz

Lysekilsbostäder ska veta vem som bor i lägenheterna

Självklart att den som hyr också ska vara skriven på lägenhetsadressen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I Lysekils kommunfullmäktige den 20 september blev det en livlig debatt kring Lysekilsbostäders ägardirektiv. Frågan som lyftes handlade om bolagsstyrelsen skulle införa krav i sina ägardirektiv att den som hyr allmännyttans lägenheter också är skriven på adressen.

Detta för att stävja problemet med att hyresbostäder brukas som sommarbostäder. Omvänt kan en sådan skrivning se till att det allmännyttiga bostadsbeståndet garanterar sitt allmännyttiga syfte – att möta kommunens bostadsförsörjningsansvar.

Detta förslag benämnde dock bolagets styrelseordförande Richard Åkerman som ”klåfingrigt”. Han hävdade att det skulle hindra bolagsstyrelsens arbete, och strida emot affärsmässiga principer.

Kravet på affärsmässighet, till skillnad från tidigare självkostnadsprincip, infördes med den nya Allbolagen (lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag) 2011. Detta för att förhindra snedvriden konkurrens mellan kommunala och privata fastighetsbolag. Men samtidigt framgår det tydligt att de kommunala bostadsbolagens syfte är att främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Av styrelseordförandes uttalande i fullmäktige verkar det som att de affärsmässiga principerna i sig som är syftet med bolaget, och det allmännyttiga uppdraget är som bortblåst. Att bolaget tar in hyra är för honom syftet, inte att bolagets bostadsbestånd gynnar bostadsförsörjningen.

Vi menar att bolagets existensberättigande vilar på allmännyttig grund, och att detta existensberättigande kan ifrågasättas när bolaget använder sina lägenheter till något annat än just bostadsförsörjning. För fritidsboende är något helt annat. En helt annan produktkategori som inte har med bostadsförsörjning att göra.

Att detta skulle vara fråga om ”detaljstyrning” är högst anmärkningsvärt!

Wigdis Elfving Brink, Lars Brink, Tom Andersen, Mats Andreasson och Roland Karlsson

Bostadspolitiska gruppen, förtroendevalda i Hyresgästföreningen