Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Marknaden skapar inte nya bostäder

Hyresgästföreningen: Inga naturliga incitament för företag att möta efterfrågan på bostäder.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vissa politiska partier driver frågan att släppa hyressättningen fri. Man vill införa marknadshyra som betyder att hyresvärdar själv kan sätta hyran.

I en bransch utan konkurrens och stort underskott av hyresrätter skulle det betyda stora hyreshöjningar i hela landet. Ökade vinstmarginaler ska öppna upp för ökad konkurrens är tanken. Men trots goda vinstmarginaler har vi inte sett detta. Kalkyler för nyproduktion utgår ifrån det prisläge som råder på grund av bostadsbristen. Sådana investeringar skulle dock inte längre anses lönsamma om bostadsmarknaden hamnade i balans. Det finns således inga naturliga incitament för marknaden att skapa ett utbud som möter efterfrågan.

Istället verkar mottot vara att varje ny investering ska ge mer avkastning än den förra, med stegrande hyror som följd. Fri hyressättning skulle bli mycket negativt för hyresgästerna och Lysekils kommun. Kommunen skulle få kraftigt ökande sociala utgifter. Många hyresgäster skulle bli tvungna att flytta till en äldre eller mindre lägenhet. En lägenhet det är mycket stor brist på och som inte ens kan uppbringas i de flesta kommunerna.

Fastighetsägarna har länge hävdat att om man fick höja hyrorna skulle byggande av hyresrätter ökas. Man säger att bostadsbristen beror på dålig lönsamhet. Hyresgästföreningen förhandlar hyror och renoveringar med merparten av Sveriges hyresvärdar. Vi ser att lönsamheten i branschen generellt är bra eller mycket bra. Här är några uttalande i 2017 års delårsbokslut: Victoria Park ökade sina intäkter med 33 procent från januari till september i år. Wallenstam pratar om ett ”fortsatt bra resultat”. Akelius skriver att ”intäkter från bostadsfastigheter är säkra och förutsägbara.” Att fastighetsägare som kollektiv tjänar dåligt är ett grundlöst påstående som inte blir mer sant för att ständigt upprepas. Fastighetsägarnas vilja att införa fri hyressättning för varje hyreslägenhet i Sverige skulle stjälpa den balans mellan parterna som finns i dagens system, och som är en av dess främsta styrkor. Det skulle generera ännu högre vinster för fastighetsägarna, medan hyresgästerna skulle få leva med skenande hyror och otrygga boendevillkor.

Vi uppmanar kommunpolitikerna i Lysekil, och alla andra kommunpolitiker, att påverka sina rikspolitiker att skyndsamt ta tag i den här frågan.

För oss hyresgäster är det viktigt att vårt förhandlingssystem där vi kan påverka vår hyra och våra villkor finns kvar. Fri hyressättning skulle vara mycket negativt för hyresgäster och kommunerna. Resultatet skulle ge högre kostnader för oss båda.

I år är det valår. Vi vill träffa alla politiska partier och bistå med våra kunskaper i ämnet. Vi vill också höra vad ni vill göra för att bygga bort den stora bristen på bostäder för vanligt folk. Våra medlemmar och övriga hyresgäster tillika era väljare är mycket intresserade av era vallöften. Bostadsfrågan är kanske valets viktigaste fråga för vår kommun. Det krävs bostäder för vanligt folk för att öka folkmängd och kommunalskatteinkomsten. Politikernas fokus måste vara att skaffa bostäder till rimlig hyra till sina väljare. Kommunpolitiker har rätten och skyldigheten att prioritera sina egna innevånare och väljare.

Wigdis Elfving Brink, Lars Brink, Tom Andersen, Jette Nielsen, Mats Andreasson, Birgitta Sax, Per–Olof Nwove och Roland Karlsson

Bostadspolitiska gruppen i Lysekil, förtroendevalda i Hyresgästföreningen