Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Har potential. Bohusbanan vid Svenshögen.

Med Trafikverkets logik kan aldrig hela Sverige leva

Ulf Flodin: Prognoserna leder till överexploatering av tillväxtregioner

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet för 2018-2029 missar både klimatet och regionalpolitiken. Trafikverkets förslag går stick i stäv mot den politiska strävan att stimulera ”hela Sverige”.

Den samhällsekonomiska lönsamheten av väginvesteringar blir alltid högre än för järnvägsinvesteringar med de beräkningsmetoder som Trafikverket använder. Det beror på att man inte beaktar regionala effekter av vidgade arbetsmarknader med en uppsnabbad järnväg. Det beror även på att Trafikverkets prognoser underskattar trafikökningen av järnvägssatsningar. Svealandsbanan (Södertälje – Eskilstuna) byggdes enkelspårig under 1990-talet i stället för dubbelspårig. Den fick en sjufaldig resandeökning. Därför tvingas man nu bygga mötesspår för att minska trängseln eftersom resandet har blivit större än vad Trafikverket räknade med i sina prognoser. Upprustningar av Blekinge kustbana gav en tiofaldig resandeökning. På banan Ystad–Simrishamn blev ökningen åttafaldig.

En sådan potential finns även i våra regionala banor, exempelvis Bohusbanan (Göteborg–Stömstad) och Älvsborgsbanan (Uddevalla – Håkanstorp) som Sveriges Kommuner och Landsting lyfter fram i sitt ”Ställningstagande: Regionala banor i maj 2017”. De regionala banornas betydelse för både person- och godstrafik måste värderas högre samt ta hänsyn till kommande trafikökningar.

Trafikverket arbetar med prognosstyrning. Man försöker se framtida resebehov genom att dra ut dagens kurvor och satsar där man tror behoven blir störst i framtiden. Det medför självuppfyllande profetior, med fortsatt överexploatering av tillväxtregioner med ökad trängsel och bostadsbrist. Avfolkningsbygder får allt sämre villkor, vilket medför försvårade möjligheter att bryta ogynnsam utveckling.

I stället bör ju Sveriges framtid styras av politiska mål . Man kan kanske inte förvänta sig målstyrning av en tjänstemannaorganisation som Trafikverket. Men det ankommer på politiker att tänka vidare än i förlängda kurvor.

Gör om Trafikverkets plan. Den duger enbart som bakgrunds- och nulägesbeskrivning, inte som redskap för det fortsatta samhällsbygget. Och, bygg gärna höghastighetståg men låt detta ske med lånade medel, inte anslagsfinansierad över de årliga statsbudgetarna. Höghastighetsnätet får inte bli en gökunge, som ödelägger stora delar av vårt övriga järnvägsnät i Sverige.

Ulf Flodin

Järnvägsfrämjandet, Linköping