Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Medborgarna drabbas när staten lägger ned kontor i mindre orter

Britta Lejon: Personlig service gör att medborgarna blir mer nöjda

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

De senaste 20 åren har statens närvaro minskat runt om i Sverige. När Arbetsförmedlingen nu har aviserat att man planerar att stänga 132 lokala kontor kommer den utvecklingen att förstärkas ytterligare.

När staten minskar sin lokala närvaro drabbas medborgarna genom sämre service. Men neddragningarna skapar också en klyfta mellan medborgarna och samhällets institutioner. Väl fungerande, effektiva och rättssäkra myndigheter som är närvarande i hela landet är ett kitt som håller samman samhället och skapar tillit.

Västra Götaland är det län som förlorar flest antal arbetsförmedlingskontor när dagens 35 kontor ska bli 13. Samtidigt är det stora skillnader mellan länen, exempelvis förlorar Norrbotten bara 3 av 14 kontor. Skåne förlorar 17 av 23 kontor medan Stockholms län bara förlorar 7 av 22.

Nedläggningen är en konsekvens av den budget som togs fram av Moderaterna och Kristdemokraterna, men ska också ses i ljuset av januariöverenskommelsen mellan regeringen Centerpartiet och Liberalerna. Regeringen har kritiserat Arbetsförmedlingens beslut, men har samtidigt inte skjutit till pengar för att förhindra nedläggningarna.

Arbetsförmedlingens kontorsnedläggningar förstärker en trend som funnits länge. Kontor där medborgarna kan få personlig service från myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan blir allt mer sällsynta. Statistik från SCB visar att det i dag finns 137 serviceställen där medborgare kan få statlig service i Västra Götaland. För tjugo år sedan fanns det 254 serviceställen. Det motsvarar en minskning med hela 46 procent.

Statskontoret har studerat det här förhållandet och kommit fram till att medborgare är nästan dubbelt så nöjda med servicen från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Polisen när myndigheterna har kontor i kommunen.

Många myndigheter som lägger ner lokala kontor motiverar detta med att den digitala utvecklingen ger möjlighet att möta medborgare på distans. Den digitala utvecklingen är bra, men den räcker inte. En medborgare som till exempel har fått ett negativt eller otydligt myndighetsbesked har rätt att träffa en handläggare för att få detta besked förklarat för sig.

Nu kräver Fackförbundet ST politisk handlingskraft för att stärka den statliga närvaron i hela landet. Följande åtgärder är prioriterade:

Politisk styrning för att garantera statlig service och statliga arbetstillfällen i hela landet. Nya myndigheter bör förläggas utanför storstäderna.

1. Se över dagens rationaliseringsmodell på myndigheterna för att minska den ekonomiska pressen som riskerar att leda till nedläggningar av lokala kontor.

2. Regeringen behöver se över regleringsbreven för myndigheter med mycket medborgarkontakt för att skapa en tydlig politik som garanterar statlig service i hela landet..

3. Staten bör också ta initiativ till samverkan med kommunen kring arbetsplatser och lokaler för att kunna bevara samhällelig service och verksamhet som är viktig i glesbygd. Staten behövs i Västra Götaland.

Britta Lejon

förbundsordförande Fackförbundet ST