Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Pandemin riskerar att bli ett bakslag ekonomiskt för kvinnor, som tar ut flest vab-dagar när sjukfrånvaron är som störst.

Mest vab och lägst pension – pandemin kan slå hårt mot kvinnor

Under coronapandemin har ansökan om vård av barn, vab skjutit i höjden. De som tar ut flest vab-dagar är fortsatt kvinnor. Det finns risk att pandemin blir ett bakslag för den ekonomiska jämställdheten.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Centerkvinnorna vill därför se en skarpare politik som stärker kvinnors ekonomiska frihet. Det är ett av de områden som står i fokus när Centerkvinnorna samlas till förbundsstämma 3 oktober.

De pensionärer som har minst pengar att leva på är kvinnor. Centerkvinnorna vill därför att skatten ska vara lika på inkomst av arbete och på pension. En stor orsak till dagens ojämställda pensioner beror på att kvinnor i högre utsträckning arbetat deltid, spenderat mer tid hemma med barn och för att de i större utsträckning har ägnat sig åt anhörigvård av föräldrar vid sjukdom eller ålderdom.

Det är många som inte känner till hur deltid och föräldraledighet inverkar på pensionen. Nu under coronapandemin är antalet uttagna vab-dagar högre än på flera årtionden. Kvinnor tar fortsatt ut en majoritet av dessa, vilket påverkar livsinkomsten på sikt.

Vi måste säkerställa att jämställdhet genomsyrar den ekonomiska politiken. Det handlar om allt ifrån föräldraskap till pension. Centerkvinnorna vill att den information som riktas till föräldrar och även företagare stärks ytterligare, så att det tydligt framgår vilka långsiktiga ekonomiska konsekvenser ett ojämställt uttag får. Vi vill även införa en vab-bonus, för att premiera föräldrar som delar lika.

Kvinnors heltidslöner är i genomsnitt 10,7 procent lägre än mäns

Kvinnors ekonomiska frihet begränsas även av en ojämställd arbetsmarknad. Trots att kvinnor har högre utbildning än män, tjänar kvinnor fortfarande mindre. Kvinnors heltidslöner är i genomsnitt 10,7 procent lägre än mäns. Trots att det råder brist på arbetskraft i många av välfärdens yrkesgrupper, såsom personal inom förskola och skola samt vård- och omsorg, så förblir lönenivån densamma. Dessa yrkesgrupper har dessutom tunga arbetsuppgifter och begränsade möjligheter till karriär och självbestämmande. Därtill är dessa yrkesgrupper överrepresenterade bland sjukskrivningar för psykisk ohälsa, vilket också får konsekvenser på livsinkomsten.

Utöver lön blir det allt viktigare att även äga och låta sitt kapital växa som en del av inkomsten, inte minst ur ett livsinkomstperspektiv. Kvinnor äger i dag mindre än män. Till exempel äger kvinnor endast 14 procent av svenska fastigheter, 15 procent av marken och 4 procent av det totala privatägda aktievärdet, enligt en rapport från tankesmedjan Ownershift. Det ojämställda ägandet är ett strukturellt och ekonomiskt jämställdhetsproblem. Centerkvinnorna vill att Statistikmyndigheten SCB ska presentera könsuppdelad statistik om förmögenhet, likaså vill vi uppmana banker att informera sina kunder och aktivt arbeta för att öka kvinnors ägande.

Detta är bara några av de delar som behöver åtgärdas för att stärka kvinnors ekonomiska frihet. Resurser behöver satsas, men framför allt måste strukturen och synen på kvinnors arbete omvärderas. Centerkvinnorna vill se ett ökat jämställdhetsperspektiv i den ekonomiska politiken.

Den 3 oktober samlas 178 ombud digitalt till förbundsstämma, Centerkvinnornas högsta beslutande organ. Då kommer nya skarpa förslag diskuteras för att säkra kvinnors ekonomiska frihet. Genom livets alla skeenden.

Sofia Jarl

förbundsordförande Centerkvinnorna

Ann-Marie Jacobsson

distriktsordförande Centerkvinnorna Fyrbodal