Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Miljöpartiet är ett hot mot Sveriges skogsägare

Johan Hultberg (M): Häpnadsväckande uttalande om svensk skogsskötsel från Miljöpartiet

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det är häpnadsväckande läsning som de både miljöpartistiska riksdagsledamöterna Le Moine och Sibinska bjuder på i Bohusläningen (14/5). Under rubriken ”Vi måste sluta skövla våra skogar” skriver de att Miljöpartiet vill ställa om till ett hållbart skogsbruk. Som om svenskt skogsbruk inte redan vore det. Det finns säkert enstaka marker som inte brukas ansvarsfullt men generellt är det min och Moderaternas bestämda uppfattning att svenskt skogsbruk är hållbart och ett internationellt föredöme.

I Sverige skövlas inte skogen. Tvärtom. Sedan 1920-talet har virkesförrådet i de svenska skogarna fördubblats och idag är uttaget mindre än den årliga tillväxten. Det är ett tydligt bevis på att Västra Götalands över 46 000, och Sveriges totalt 330 000, skogsägare bedriver ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Samtidigt som virkesförrådet ökar utvecklas också miljöhänsynen i brukandet. Idag tas omfattande miljöhänsyn och det arbete som skogsbruket har gjort, inte minst sedan den nuvarande skogsvårdslagen trädde i kraft 1994, har gett goda resultat. Resultat i form av bland annat ökad andel lövskog, mer gammal skog och mer kvarlämnad död ved. Det skapar förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Detta visar att den svenska modellen med frihet under ansvar fungerar. En modell som uppenbarligen hotas av Miljöpartiet.

Jag och Moderaterna slår vakt om den svenska modellen i skogen och vi vill stärka dess grund, nämligen ägande- och brukanderätten som med S och MP i regeringsställning dessvärre har ifrågasatts och inskränks.

Skogen är vårt gröna guld och skogsnäringen har en enorm potential att bidra till ekonomisk tillväxt och samtidigt bidra till, ja rent av driva den nödvändiga omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi måste fasta ut det fossila och skapa en mer biobaserad och cirkulär ekonomi. Det kan vi göra men då behöver vi bruka den svenska skogen.

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot från Fyrbodal

Kvarlämnad död ved skapar förutsättningar för biologisk mångfald.