Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

En stor del av pensionärernas inkomst går till pension vilket gör att en minskad pension kan få negativa effekter för samhällsekonomin, skriver företrädare för PRO. Bild: Fredrik Sandberg/TT
En stor del av pensionärernas inkomst går till pension vilket gör att en minskad pension kan få negativa effekter för samhällsekonomin, skriver företrädare för PRO. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Mindre i pensionärens plånbok är dåligt för samhället

Pensionsmyndigheten presenterade nyligen en prognos som förutspår att inkomstpensionen kommer att sänkas år 2021. Men nu när ekonomin försämras är det extra angeläget att stimulera efterfrågan och höja den allmänna pensionen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar kommer inkomstpensionen att sänkas med 1,5 procent nästa år, vilket motsvarar ungefär 180 kronor i månaden för pensionärerna. Detta får inte bara negativa konsekvenser för pensionärerna, utan för hela samhällsekonomin.

När ekonomin nu försämras som en konsekvens av coronapandemin kommer det bli viktigt att stimulera konsumtionen. Pensionärer är en grupp som sparar lite och i stället använder en förhållandevis stor del av sin inkomst till konsumtion. Om pensionerna sänks riskerar därför den inhemska konsumtionen i Sverige att minska när pensionärerna får mindre i plånboken.

En sänkning skulle också innebära negativa konsekvenser för många enskilda pensionärer. Under flera år har pensionerna inte följt löneutvecklingen. Det har inneburit att den ekonomiska klyftan mellan löntagare och pensionärer ökat. Ännu fler pensionärer riskerar också att hamna under EU:s relativa fattigdomsgräns. Den innebär att man har en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i Sverige eller ungefär 12 500 kronor att leva på efter skatt. Ungefär en kvarts miljon personer över 65 år – de flesta kvinnor – lever i dag med låg ekonomisk standard.

Regeringen och Pensionsgruppen är medvetna om utvecklingen och har därför föreslagit ett särskilt pensionstillägg riktat till dem med en pension på mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad. Detta är välkommet. Men om pensionerna samtidigt sänks så riskerar detta tillägg – som tillkännagavs så sent som den femte mars i år – att urholkas kraftigt.

Att pensionerna nu riskerar att sänkas visar på behovet av en genomgripande översyn och förändring av det svenska pensionssystemet. Det är inte rimligt att pensionerna år efter år släpar efter löneutvecklingen. Det är inte heller acceptabelt att en stor del av Sveriges pensionärer lever under fattigdomsgränsen.

Därför kräver vi i Sveriges största pensionärsorganisation, PRO, att pensionerna inte sänks. Pensionstillägget måste genomföras som det var tänkt, och ge pensionärer med låg pension ytterligare 600 kronor i månaden. Framöver bör den totala pensionen motsvara minst 70 procent av slutlönen och dessutom följa löneutvecklingen. Vi pensionärer har lojalt ställt upp under pandemin. Det får inte bli så att vår belöning blir sänkta pensioner.

Christina Tallberg

ordförande, Pensionärernas riksorganisation

Ove Göransson

ordförande, PRO Bohuslän