Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Västtrafik vill klargöra några missuppfattningar om Ronden. Bild: Jakob Simonson
Västtrafik vill klargöra några missuppfattningar om Ronden. Bild: Jakob Simonson

Missuppfattning om hur Ronden fungerar

Tack för din insändare gällande Ronden. Var och när Ronden kör beslutas av Västra Götalandsregionen utifrån hur vården i regionen är planerad. Västtrafik är utförare av trafiken och ansvarar för bokningstjänsten och därför vill vi bemöta en del av din insändare.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svar på insändaren ”Föråldrat system är skälet till att Ronden läggs ner” som publicerades den 10 juni.

LÄS MER: Föråldrat system är skälet till att Ronden läggs ner

Vi strävar efter att alltid genomföra bästa möjliga resa för de som behöver ta sig till och från vården och det är därför tråkigt att läsa om dina upplevelser av Ronden.

Vår bild av hur Ronden och bokningssystemet fungerar skiljer sig dock från din. Mycket av det du beskriver stämmer inte överens med hur det ser ut i dag.

Exempelvis så togs styrkunder bort vid systembytet som gjordes år 2015. När styrkunder användes var det inget problem att urskilja styrkunder från riktiga resenärer, även om tekniska fel ibland kan och kunde uppstå, vilket givetvis är olyckligt.

Ronden har förändrats över tid för att anpassas till de förändringar som sker när det gäller hur vården planeras i Västra Götaland och hur regelverket för sjukresor förändras. Målet är alltid att samordna sjukresor på ett hållbart och tryggt sätt.

Rondenbussarna är linjelagda, vilket innebär att de kör en bestämd slinga i enlighet med en bestämd tidtabell. De används i sjukreseplaneringen som ett alternativ till sjukresetaxi med personbil eller rullstolsbuss för de resenärer som kan resa med Ronden hela eller delar av sin sjukresa. Västtrafiks Kund- och Resetjänst bokar alltså det resealternativ som är mest lämpligt för respektive sjukresa.

Om en resenär inte kan resa med Ronden så bokas denne på ett annat alternativ, man nekas inte till resa om man har rätt till sjukresa. En anledning till att en Rondenbuss ibland visas som full, och ett annat alternativ bokats för kund, kan vara att platsen för rullstol är full. Bussen kan alltså vara lågt belagd i övrigt, men om sjukresenären ska resa med rullstol så krävs att rullstolsplats är ledig när resan bokas.

Ronden är väl kommunicerad i vården och är en del i hur vården utfärdar de sjukresetillstånd som ligger till grund för hur Västtrafik samordnar varje sjukresenärs resa.

Av de cirka 8 000 resor som görs dagligen inom den anropsstyrda trafiken går de allra flesta beställningar och resor som de ska. Vi utreder alltid då någonting har gått fel och de synpunkter vi får in som en del i vårt kvalitetsarbete. Vi välkomnar därför resenärer att höra av sig med frågor och synpunkter på 020-91 90 90 eller till [email protected]

Ellen Pileblad

Västtrafik