Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Det avverkas årligen runt 200 000 hektar skog i Sverige, enligt Skogsstyrelsen, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Det avverkas årligen runt 200 000 hektar skog i Sverige, enligt Skogsstyrelsen, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Moderaterna måste sluta att bara se monetära värden

I ett svar till Johan Hultberg (M) skriver riksdagsledamöterna Rebecka Le Moine och Anna Sibinska, båda MP, att det finns en skog av ovärderliga kultur- och fornlämningar som Sverige måste ta ansvar för.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I ett svar på vår debattartikel (14 maj) nämner Johan Hultberg inte ett ord om ursprungsartikelns huvudämne, kulturvärden i skogen. Därför läser vi mellan raderna att moderaterna inte bryr sig om att mer än var tredje kultur- och fornlämning förstörs i samband med avverkningarna. Istället svarar Moderaternas Johan Hultberg oss att det minsann inte skövlas någon skog i Sverige, och att uttaget är mindre än den årliga tillväxten. Det är påståenden som knappt går att bemöta med politiska åsikter, utan det krävs snarare en ordentlig faktakorrigering.

LÄS MER: Reservera mera!

Det avverkas årligen runt 200 000 hektar skog i Sverige, enligt Skogsstyrelsen. Enligt forskare Tomas Lundmark vid SLU avverkas nu mer än den tillgängliga tillväxten, vilket inte har hänt sedan 1971. Den ökade andelen död ved och lövskog som Hultberg lyfter fram är i procent, därför att om startvärdet är mycket lågt, framstår procentökningen som stor, trots att det i absoluta tal handlar om en marginell ökning. Den döda veden och andelen lövskog ligger fortfarande under tröskelvärden för många hotade arter. Den ökade andelen “gammal skog” som lyfts fram har sedan 1990-talet ökat med 4 procent. Men den gamla skogen har totalt sett minskat med 21,1 procent sedan riksskogstaxeringens mätningar började på 1920-talet. Hultberg väljer alltså att titta på de tidsserier och mätningar som bäst passar in i beskrivningen om att “det gröna guldet” ska förse oss med jobb och tillväxt i all oändlighet. Men 61 procent av all skog är yngre än 60 år i Sverige.

Siffertrixande ändrar inte på det faktum att vi förlorar både kultur- och naturvärden i takt som skövlingarna fortsätter. Den skog Hultberg pratar om är alltså inte ett skogligt ekosystem, utan det är täta rader av planterade träd som inte får bli äldre än cirka 60-80 år. Där finns inte det livsrum som vilda skogsorkidéer behöver för att växa eller för havsörnar att häcka.

Intressant nog nämner Hultberg inte heller ett ord om kulturvärdena, vilket var hela huvudämnet för vår ursprungsartikel. Därför väljer vi att upprepa: mer än var tredje känd forn- och kulturlämning skadas i samband med det skogsbruk som moderaterna envist kallar hållbart och internationellt föredöme. Detta sker enligt en förlegad lagstiftning från 1993, som innebär att inte ens böter ges när kända kulturvärden jämnas med marken och skördemaskinerna suddar ut vår kulturhistoria. Det är dags för Moderaterna att sluta stirra sig blinda på monetära värden och inse att det finns en skog av ovärderliga kultur- och fornlämningar som Sverige måste ta ansvar för.

Rebecka Le Moine

riksdagsledamot (MP)

Anna Sibinska

riksdagsledamot (MP)