Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Mer folkrace åt folket. Moderaterna tycker att det går bra att bygga en bana på Orust.
Mer folkrace åt folket. Moderaterna tycker att det går bra att bygga en bana på Orust.

Moderaterna stödjer motorburen ungdom på Orust

Med oss Moderater i ledningen för Orust kan den motorengagerade ungdomen få bygga sin bana.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Moderaterna på Orust anser att en motorsportsarena för sportgrenarna rallycross, folkrace och rally på en bana på cirka 1200 meters längd vid Månsemyrs återvinningsstation, är en viktig satsning för att öka attraktionskraften på ön för motorintresserad ungdom.

Orust Bilsportklubb frågade för några år sedan kommunen om vilket område som var lämpligt för en bana. Detta område var det som föreslogs och därefter har Orust Bilsportklubb jobbat vidare med sin ansökan och de utredningar som krävts.

Kommunens miljö- och byggnadsnämnd sa i september 2017 nej till denna ansökan i ett förhandsbesked. Vi moderater på Orust vill nu ta upp ansökan i ny prövning med inriktningen att denna satsning ska kunna genomföras under kommande mandatperiod.

Naturcentrum har gjort en utredning av de naturvärden som finns i det tilltänkta området. I den går man igenom vad som krävs för en anläggning av detta slag enligt Miljöbalken. Inga rödlistade arter finns i det tilltänkta området. Det finns inga särskilda naturvärden vid den tilltänkta tillfartsvägen. Det är ett nyavverkat skogsområde, där det saknas höga naturvärden. Länsstyrelsen har kontaktats för att kontrollera gärdsgårdarna och det fanns inget angivet skydd på dessa. Nattskärrans spelplatser ligger en bit utanför det tänkta området. Det finns berguv i området, men dessa störs inte av den tänkta anläggningen. Naturcentrum menar att det finns rödlistade arter i andra områden där det finns bilsportbanor och att den tilltänkta satsningen därför kan bidra positivt för vissa hotade arter. Vattennivån i vattendrag öster om området kommer inte öka i någon stor bemärkelse.

Orust bilsportklubb har också tagit hjälp från Akustikverkstan för att göra en bullerutredning som visar att man med någon vall och att tänka till kring startplatsens placering gott och väl kan rymmas inom bullernivåerna i Naturvårdsverkets riktvärden.

Under alla tävlingsbilar i depån skall godkänt markskydd och uppsamlingskärl finnas, och det finns föreskrifter om hur eventuellt spill skall omhändertas. Det är ett gediget regelverk som måste följas, och alla bilar besiktigas innan och får startförbud vid exempelvis läckage. Miljökunskaperna har ökat inom verksamheten och man får inga tillstånd om man inte uppfyller kraven.

Att sedan som den politiska majoriteten sa ifjol att svårigheten att anlägga en väg till banan är grund för att avslå ansökan visar på den totala oviljan att åstadkomma detta bygge som skulle vara så bra för Orusts attraktionskraft. Det tänker vi ändra på efter valet om vi får förmånen att leda effektiviseringen av Orust efter valet. Och göra Orustborna stolta över vår ö igen.

Anders Arnell

valledare Moderaterna Orust

Robert Larsson

ordförande Moderaterna Orust