Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Föreningsbidrag. Alla verksamheter måste följa Uddevalla kommuns regler, skriver Annelie Högberg (S) och Evy Gahnström (V).

Moskéns verksamhet måste följa reglerna

Annelie Högberg (S) och Evy Gahnström (V) svarar Torsten Torstensson (C) om Uddevalla kommunens bidrag till Uddevallamoskén.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svar till Torsten Torstensson (C) 24 juli

Torsten Torstensson anklagar oss för att ha skapat en ”Uddevallamodell” när det gäller utbetalning av föreningsbidrag. Han hävdar att moskén på Dalaberg i Uddevalla får bidrag för att anlita föreläsare som företräder den islamska salafismen, som bland annat har en mycket extrem och oförsvarbar syn på jämställdhet mellan kvinnor och män. En syn som strider mot svensk lag och som vi bestämt tar avstånd ifrån.

VI vill understryka att det bidragsreglemente som gäller i dag beslutades under det borgerliga styret 2007 (där Centerpartiet ingick). Ett bidragsreglemente som föreningarna är skyldiga att följa och där det klart och tydligt står att man ska följa de demokratiska principerna för att erhålla bidrag. Vi i det nya styret S, V och MP har i en enig kultur och fritidsnämnd tagit beslut att i första hand se över vårt reglemente för att öka tillgängligheten till föreningslivet, men också förstärka jämlikheten, demokratin och integrationen.

Detta kommer att gälla alla föreningar som vill få bidrag från Uddevalla kommun. Detta är ett av kultur och fritidsnämndens viktigaste uppdrag. Vi är övertygade om att ju fler barn och ungdomar vi kan behålla och få aktiva i föreningslivet ger förutsättningar för folkhälsa och ett bättre samhälle för oss alla.

När det gäller Uddevallamoskén, så har vi tillsammans med våra tjänstemän kallat till ett möte för att få en klar bild av vad som sker under de barn och ungdomsaktiviteter som föreningen får bidrag för. Skulle det visa sig att de inte följer vårt reglemente så kommer bidraget att dras in, då deras barn och ungdomsverksamhet i fortsättningen måste följa vårt reglemente om de ska erhålla bidrag från kultur och fritidsnämnden.

När det gäller dialoger och samtal med föreningslivet om vår bidragshantering så är det något som sker dagligen på kultur och fritid, där vi oftast avslutar i samförstånd om hur man följer vårt bidragsreglemente.

Annelie Högberg (S)

Ordförande kultur och fritidsnämnden

Evy Gahnström (V)

Kommunalråd