Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Kulturarv. Hembygdsföreningen förvaltar bland annat brukets arkiv. Här är en bit av det första papperet som tillverkades.

Munkedals kulturarv måste värnas

Katastrof om bruksarkivet inte kan bevaras.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Mikael Lindahl belyser i en insändare den 11 augusti en aktuell fråga, där kommunen vill ”chockhöja” hyran för lokaler för hembygdsföreningen och museijärnvägen.

Hembygdsföreningen drabbas av en ensidigt satt hyressumma för hembygdsmuseet. Hembygdsföreningen och museijärnvägen drabbas av en hyressättning enligt samma princip för den lokal som rymmer Munkedals pappersbruks arkiv. Bägge lokalerna ägs av kommunen och har disponerats av föreningarna utan några skrivna avtal.

Kommunens senare agerande sker med motiveringen att alla föreningar skall behandlas lika. Detta enligt ett principbeslut i kommunen. En fråga man kan ställa sig är. Vet kommunens beslutande politiker vilka effekter detta får i praktiken?

Det finns uppenbara brister i handläggningen av ärendet. Då kan man också fråga sig om det finns fler verksamheter som har blivit drabbade av liknande hantering.

Följande har hänt beträffande den lokal där det så kallade bruksarkivet förvaras. Pappersbruket, Arctic Paper överlät för några år sedan Munkedals AB:s arkiv till hembygdsföreningen. Avtal skrevs mellan parterna om vård, förvaring och tillgängliggörande. Senare upprättades ett avtal mellan hembygdsföreningen och museiföreningen Munkedals Jernväg, bland annat om uppordning av järnvägsarkivet. Kommunen ställde då upp med lokal i före detta skattekontorets arkiv. Åren gick och i början av år 2017 ”vaknade” kommunen och ville ha hyra för lokalen.

Det är inget fel i sig, men kommunens ensidiga agerande lämnar mycket övrigt att önska. Normalt när man ingår ett avtal så sker en förhandling mellan parterna om villkoren, men icke i det här fallet. Kommunen har helt enkelt presenterat en hyresnivå som en ideell förening inte kan betala. Hyresgästerna har i brev till kommunen bett om förhandling, men detta tycks inte ha nått kommunstyrelsens arbetsutskott som är de som fattar beslut i ärendet.

Jag har talat med några av politikerna, däribland kommunalrådet Åsa Karlsson utan större framgång. Nu skall tydligen ärendet upp på nytt i arbetsutskottet i augusti månad. Därför vill jag göra både politiker och allmänheten uppmärksamma på vikten av att ärendet hanteras på ett förnuftigt sätt.

Mitt budskap till politikerna är. Var rädd om de ideella krafter som arbetar med att bevara och levandegöra vår lokala historia. Dessa entusiaster som lägger ner sin själ och många oavlönade arbetstimmar bidrar också till att göra Munkedal till en attraktiv och trivsam kommun att leva och bo i. På så sätt är ett varierat och aktivt föreningsliv en tillgång för kommunen.

Det vore en smärre katastrof om bruksarkivet inte får förutsättningar att bevaras. Det kommer bland annat att utgöra basen i arbetet med att skriva brukets 150 åriga historia. Det har nyligen bildats en redaktionskommitte för att skriva jubileumsboken som skall vara färdig till jubileet 2021.

Så därför ni politiker hjälp oss att slå ett slag för kulturen i Munkedal.

 

Gunnar Json