Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Bullrar. Debattörerna hävdar att länsstyrelsen har fel om förslaget att sänka hastigheten på motorvägen.

Myndigheterna ignorerar bullerexpertis

Därför borde kommunen ha överklagat länsstyrelsens beslut om hastighetsbegränsningar i Ljungskile.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi som skriver detta har sedan 2013 engagerat oss starkt för att dämpa den nästan dagliga bullermattan över Ljungskile. Vi tog hit regionens främste bullerexpert, teknologie doktor Mikael Ögren, Trafikverkets buller- och miljöchefer från huvudkontoret i Borlänge, uppvaktade Uddevalla kommunens samhällsbyggnadsnämnd och miljöenhet med mera.

Efter några rätt sega år i kommunens hantering ansökte kommunen våren 2016 hos Länsstyrelsen om att hastigheten på E 6 på en sträcka av fyra kilometer längs Ljungskile samhälle skulle sänkas från 110 kilometer per timme till 80 kilometer per timme, med installerade övervakningskameror för att efterlevnaden skulle bli god. Kommunen citerade i sin ansökan bullerexperten Ögrens analys att en sådan hastighetssänkning är den effektivaste och därtill snabbast verkande åtgärden. Tidsfördröjningen på de fyra kilometrarna skulle för bilisten endast bli 49 sekunder.

Blank nej till våra förslag

Många ortsbor har frågat oss vad som nu händer i frågan. Vi visste ingenting förrän vi i förra veckan själva tog kontakt med Länsstyrelsen. Det visade sig då till vår stora förvåning att beslutet fattats redan 23 januari. Ett blankt nej! Kommunen kunde sedan ha överklagat inom tre veckor men så skedde inte; kommunledningen lär inte ens ha diskuterat avslaget. Än mindre informerade de oss, trots att vi länge varit så aktiva i ärendet. Är detta rimlig medborgardialog?

Svaga motiv

Länsstyrelsens motiv för att avslå är svaga, här i sammanfattning:

• Länsstyrelsen påstår att hastighetssänkningen knappast dämpar bullret. Vår kommentar: Länsstyrelsen överprövar alltså regionens främste bullerexpert utan att ange skäl.

• Länsstyrelsen menar att ”framkomligheten” för arbetspendling och näringslivets transporter skulle minska om hastigheten sänks på fyra kilometer. Vår kommentar: 49 sekunders fördröjning är alltså ett problem!

• Länsstyrelsen menar att efterlevnaden skulle bli låg eftersom trafikanterna ser att vägkvaliteten är god; de upptäcker inte heller att de passerar ett samhälle. Vår kommentar: Länsstyrelsen nämner inte att ansökan inkluderar övervakningskameror, något som ju dokumenterat skapar god efterlevnad. Länsstyrelsen nämner fallet Kungälv som har 80 kilometer per timme på ungefär lika lång sträcka. E 6 går rakt igenom Ljungskile, liksom den gör i Kungälv. Så varför behandla dessa två fall så olika?

• Länsstyrelsen åberopar Trafikverkets och polismyndighetens negativa yttranden, men kunde självklart ändå ha fattat ett för Ljungskileborna positivt beslut. Det är alls inte bara ett antal fastigheter nära vägen som är berörda, utan hela dalgången med sin kuperade terräng. Något Mikael Ögren visat i sin studie.

Brist på engagemang

Vi beklagar Länsstyrelsens beslut. Liksom kommunens brist på engagemang att överklaga det! Nu måste kommunen dock påskynda andra åtgärder; det handlar om välfärd, hälsa och tillväxt för Ljungskile, porten från söder till Uddevalla stad.

Stefan Edman

Thomas Rasmusson