Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Jonas Ericsson Bild: Vision
Jonas Ericsson Bild: Vision

När ska kvinnor få en jämställd arbetsmiljö?

Kvinnodominerade yrken utgör en viktig grund för att vårt samhälle ska fungera. Trots det tvingas de ofta stå tillbaka när det gäller att få en skälig och jämställd lön.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Västra Götalandsregionen kan öka jämställdheten genom att arbeta med lönespridning och höja lönerna för de anställda som har sämst betalt. Löner som inte går att leva på kostar samhället pengar. Med allt för låga löner måste det offentliga kompensera med olika former av bidrag. Det är inte rätt väg att gå för ett välfärdsland som Sverige. Ingen i Sverige ska behöva ha mer än ett heltidsjobb för att kunna försörja sig!

I Västra Götalandsregionen har vi fortfarande år 2018 individer som på en heltidstjänst har under 20 000 kronor i månadslön. På detta förväntas man kunna försörja sig och sin familj.

Dessutom visar Arbetsmiljöverket att fler kvinnor än män drabbas av dålig hälsa kopplat till jobbet och att det bland kvinnor är vanligare att tvingas sluta arbeta i förtid på grund av hälsoskäl. Belastningsskador är den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar hos både kvinnor och män, men fler kvinnor än män uppger att arbetsbelastningen ökar. Många yrken där belastningsskador är frekvent förekommande återfinns inom offentliga verksamheter. Att kvinnor blir mer sjuka av sina jobb än män är ett stort jämställdhetsproblem och det påverkar inte bara kvinnors hälsa utan även kvinnors ekonomi negativt.

En ny svensk studie visar att kortare arbetstid har positiva effekter på sömn och stress. Anställda som jobbar sextimmarsdag sover bättre och är mindre stressade. På sikt kan alltså sextimmarsdagen få positiva effekter både på anställdas hälsa och deras arbetsförmåga, enligt undersökningen (www.sjweh.fi). Med friskare anställda och fler unga i arbetslivet minskar utgifterna för sjukvård och A-kassa, samtidigt som det blir fler som betalar skatt.

För att bidra till ett mer hållbart arbetsliv vill Vision att:

• Västra Götalandsregionen utreder möjligheterna till arbetstidsförkortning för belastade arbetsgrupper

• Västra Götalandsregionen ser över att alla anställda har löner som går att försörja sig på

Jonas Ericsson

Ordförande Vision Västra Götalandsregionen