Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bild: Kent Eng

Nära samarbeten viktigt för fungerande BUP

Före detta överläkare och klinikchef: Stor oro över omorganisationen inom BUP.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Undertecknad f.d överläkare och klinikchef vid dåvarande BUP norr Bohuslän och efter sammanslagningen med BUP Norra Älvsborg huvudsakligen arbetat som läkare vid BUP-mottagningen Lysekils sjukhus samt även som skolläkare fram tills för några år sedan.

LÄS MER: Psykolog "djupt oroad" över risk för stängning av BUP

Det är med oro och ifrågasättande som jag erfar att kliniken står inför en mycket stor omorganisation. Denna förefaller avskaffa några öppenvårdsmottagningar och centralisera mycket omhändertagande till Uddevalla.

Det förefaller ha diskuterats åtskilligt om fördelarna med denna åtgärd, man har från centralt håll poängterat att det inte rör sig om ekonomiska fördelar utan skäl som rättvisa, kortning av vårdköerna med mera har nämnts samt även lokalvinster.

Dock saknar jag en diskussion som belyser barn- och ungdomspsykiatriska unika och från övriga vårdutbud skilda innehåll och arbetssätt. Det handlar givetvis om en noggrann genomlysning av presenterade problem samt med tillbuds stående metoder ställa korrekta diagnoser och säkerställa godtagna behandlingsmetoder. Detta skiljer sig inte från kroppssjukvården – tvärtom.

Men – barnpsykiatrin arbetar med ett helhetsperspektiv där familjen sätts i centrum och där BUP ofta står i samverkan med denna samt med de instanser som på ett avgörande sätt kan förbättra utredning, behandling och prognos. BUP klarar sig sämre utan viktiga samarbetspartners i närområdet, socialtjänst, skola, polis, kyrka med flera. Det är här av största vikt att goda, nära relationer upprättas och jag har svårt att se hur dessa för barnet och familjen centrala samverkanssituationer kan upprättas då vissa öppenvårdsmottagningar föreslås läggas ner. Har svårt att se hur en centraliserad Uddevallainstans skall kunna nära samarbeta med många ovannämnda partners.

LÄS MER: Uddevalla får Bup-centrum för Nu-sjukvården

Jag efterlyser alltså en mångsidigare och inträngande analys av framför allt det barn- och ungdomspsykiatriska innehållet i kliniken samt övertygande sakskäl som beskriver hur framtida samarbeten utanför kliniken skall bedrivas i en föreslagen framtida omorganisation.

Vinster finns säkert att hämta i en läkarkoncentration, lokalvinster och tillfredsställande resurser centralt, men hur kommer situationen att te sig förd dem som med förutom långa resvägar också berövas ovannämnda nära samarbeten på lokal nivå. Hur kommer det att te sig för dem som träffar barn och familjer i Uddevalla, läkare och övrig personal?

Efter att ha arbetat sedan 1986 med barn- och ungdomspsykiatrin, varit med om att bygga upp BUP Norra Bohuslän i början med synnerligen små resurser och så gott som ensam läkare ser jag alltså med stor oro på möjligen kortsiktiga lösningar av delproblem som förefaller försämra och möjligen också slå sönder närhetsprincipen och fungerande sen många år etablerade samarbeten så viktiga för ett fungerande omhändertagande inom BUP.

Per Löfström

f.d överläkare och klinikchef