Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Nej, vi vill inte släcka ned Hällevadsholm

Arbetsmiljön på Vässjegården är inte tillräckligt bra.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svar till Ingalill Johansson

Att jag inte kände till att man påbörjat omflyttningen på Vässjegården är inte konstigt då jag varit hemma en och en halv vecka på grund av sjukdom och då inte av naturliga skäl tagit del av förvaltningens information om matt man startat upp processen med omflyttning. Skälen till omflyttningen är dels kommunstyrelsens inriktningsbeslut (förslaget hade en stor majoritet) om att stänga Vässjegården, Dinglegården och Ekebacken och att bygga ett nytt boende som har plats för de stängda äldreboendena.

Denna omstrukturering sker med bakgrunden att det inom några år kommer att finnas ett ökat behov av platser på äldreboenden samt för att kunna driva äldreboenden mer kostnadseffektivt än i dag. Kostnadseffektivitet är inget självändamål i sig, utan är en förutsättning för att kunna erbjuda en god omvårdnad och omsorg till de personer som är i behov av det.

Utöver det finns fyra tungt vägande skäl och det är:

1. Boendet är slitet och det finns krav från Arbetsmiljöverket på åtgärder

2. Vi har tomma platser på de övriga boendena

3. Ekonomiskt att inte ha halva avdelningar då det finns tomma platser även på Vässjegården

4. Kommunfullmäktige har ännu inte fattat beslut om nedläggning och skulle de säga nej så måste ändå Vässjegården vara tom för att kunna renoveras så att det blir en bra miljö för de boende och en bra arbetsmiljö för personalen

Inriktningsbeslut kom till efter det att en parlamentarisk grupp (en från varje parti) kommit fram till olika förslag för att komma till rätta med ekonomin och att möta framtidens behov detta efter ett gediget arbete, förvaltning har även den processat med seniornätverken som finns i kommunen.

Vi i majoriteten har naturligtvis inga planer på att släcka ner Hällevadsholm. Det allra viktigast för att butikerna ska bli kvar är att man handlar lokalt. Arbetsplatser finns kvar i skolan och förskolan, men det allra viktigaste är att personalen har kvar sitt arbete i Munkedals kommun. Vi är en kommun och vårt uppdrag är att lösa våra kommunala uppdrag så att de kommer alla invånare till del. Det innebär dock inte att alla kommundelar kan ha all sorts verksamhet.

Åsa Karlsson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Munkedal