Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Även om vi lärde oss mycket under våren är utmaningen fortfarande stor, skriver företrädare för SKR. Bild: Staffan Löwstedt/SvD/TT
Även om vi lärde oss mycket under våren är utmaningen fortfarande stor, skriver företrädare för SKR. Bild: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Nu är tid att kraftsamla – inte leta syndabockar

Varje dygn kämpar 1,2 miljoner anställda i välfärden med att vårda sjuka, bekämpa smittspridning och hantera konsekvenserna av pandemin. Även om vi lärde oss mycket under våren, så är utmaningen fortfarande stor.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Regioner och kommuner har ansvaret för välfärden lokalt och regionalt, varje dag oavsett om en kris pågår eller ej. Vi har också att hantera konsekvenserna av den strategi som beslutats nationellt. En nations ledarskap behöver bygga på att samla och kraftsamla, inte på att splittra. Alla vi som har ansvar, behöver ta vår del av ansvaret och vara tydliga i det. Staten måste sätta tydliga spelregler, skapa stabila planeringsförutsättningar och undanröja försvårande hinder. Att upprätthålla ansvarsprincipen – en av krishanteringens grundprinciper – är central.

Samverkan och tillit mellan region, kommun och stat är en nyckel till framgång. Tilliten brister tyvärr i dag, men det får inte drabba medborgarna. Det är lätt att i en krissituation falla för frestelsen att leta syndabockar, men från stormens mitt blir analysen ofta fel. Därmed inte sagt att allt är perfekt. Kommuner och regioner duckar inte för kritik. Men lösningen är inte att gå från lokal demokrati till centralism, från att medborgarna har insyn och närhet till sina politiker. Sveriges 40 000 förtroendevalda regionalt och lokalt är valda för att medborgarna känner tillit, och de har tagit ansvar.

Nu gäller det att vi utvärderar nogsamt, drar lärdomar av krisen och hittar träffsäkra lösningar på gemensamma utmaningar. Möjligheten att agera snabbt och resolut är viktigt i en samhällskris. Den regionala och lokala nivån tog tidigt under våren egna beslut för att minska smittspridningen, och upplevde i vissa fall ett bristande stöd från regeringen och dess myndigheter. När staten har agerat snabbt och resolut och dessutom i tät dialog och samverkan med SKR, regionerna och kommunerna, så har det så har det gett resultat. Sena eller uteblivna beslut liksom långdragna processer har däremot skapat svårigheter i stället för möjligheter. Det har bland annat handlat om sena beslut om besöksförbud i äldreomsorgen, om att regionerna fick anpassa sig till Folkhälsomyndighetens kommunikationsplan för att få införa lokala allmänna råd och om en långdragen process för att Socialstyrelsen skulle få på plats stödet till kommunerna när det gäller tillgången till skyddsutrustning under våren.

För en sak kan vi med säkerhet veta: vi kommer att möta nya kriser. Oavsett vilken kris, kommer den att kräva både samarbete och tydliga roller och ansvar. Det är samverkan där var part tar sitt ansvar och kraftsamlar som är nyckeln till goda resultat. Där är Sveriges kommuner och regioner redo att ta vår del av ansvaret, hjälpas åt och kroka arm – lokalt, regionalt och nationellt.

Anders Knape

ordförande SKR

Carola Gunnarsson

1:e vice ordförande SKR

Anders Henriksson

2:e vice ordförande SKR