Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Nu får vi skarpare verktyg för barns rättigheter

Socialdemokraterna: Barnkonventionen tas på större allvar

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Äntligen har FN:s barnkonvention blivit svensk lag! Det innebär att barnens mänskliga rättigheter skrivs in i vår lagstiftning och att vi får ett än skarpare verktyg för att tillgodose barnens rättigheter på alla plan.

Att konventionen blir lag innebär också att barnens rätt att komma till tals stärks ytterligare. I dag händer det att barn inte får säga vad de tycker i till exempel vårdnadstvister och vid utredningar inom socialtjänsten.

Barns rättigheter och ställning kommer att stärkas generellt, särskilt inom rättsväsendet. Den kommer att bli direkt tillämpbar i svenska domstolar och vid andra myndigheter, och därmed kommer dess bestämmelser åberopas oftare. Det kommer att ställas högre krav på kompetens om barns behov och rättigheter än idag.

Det kommer skapas en nationell praxis om barnkonventionens innehåll som kommer göra bestämmelserna om barns rättigheter tydligare. Erfarenheten från Norge som införde konventionen i lag redan 2003, visar att lagen har stärkt barnets rättsliga ställning generellt sett och att den gett konventionen högre juridisk status. Barnkonventionen tas på större allvar och kan användas som rättskälla.

Jörgen Hellman

Paula Holmqvist

Mats Wiking

Riksdagsledamöterna