Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bild: Privat

Nu hotas anhörigcentralens existens

Socialnämndens beslut kommer att få negativa konsekvenser

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Förslag om att halvera de förebyggande verksamheterna i kommunen hotar nu Anhörigcentralens nuvarande existens. Beslutet, som ska fattas av socialnämnden i september månad, kommer att få konsekvenser för hur stödet till anhöriga kan utformas i framtiden.

På Anhörigcentralen startas det nu upp mötesplatser och anhöriggrupper. Alla anhöriga, oavsett vilken sjukdom eller problematik deras närstående har, är välkomna för att träffas och utbyta erfarenheter.

Programutbudet styrs av vad anhöriga efterfrågar. Ett axplock ur höstens planering är fortsatt stöd till barn och unga där två gruppverksamheter, Kojan och Musslan, nu integreras under samma tak i samverkan med Svenska kyrkan. Vuxna anhöriga till personer med psykossjukdom erbjuds att delta i föreläsningsserie med efterföljande diskussionsforum tillsammans med yrkesverksamma från Uddevalla/Trollhättans anhörigstöd och psykosmottagningar. För mor- och farföräldrar som vill förstå sina barnbarn med NPF-diagnoser bättre, till exempel autism och ADHD/ADD, planeras en intressant föreläsning i oktober.

Anhörigcentralen är, förutom en samlingsplats för anhöriga, också en del i lärprocessen för ett stort antal elever och studerande på studiebesök från Uddevallas gymnasie- och vuxenutbildningar. Kunskapen om att bemöta anhöriga respektfullt och som en viktig resurs får en avgörande betydelse för hur anhörigas och de närståendes vardag kommer att fungera i framtiden.

Kerstin Dygd-Martinsson

Marie Svensson

Elisabeth ”Li” Bergström

Malin Elbing

Anhörigkonsulenterna på Anhörigcentralen