Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Nya badhusets gym riskerar bli olagligt

Lagen ger inte varje kommun i Sverige rätt att driva gym på det sätt som Strömstads kommun gör

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den 10 juli år 2015 fastställde Marknadsdomstolen, Stockholm tingsrätts tidigare domslut, där Strömstads kommun tillerkänns rätten att fortsätta bedriva bland annat gym och spa genom bolaget AB Strömstads badanstalt. Bakgrunden var inledningsvis en juridisk prövning initierad av en privat aktör, verksam i Strömstads kommun, som ifrågasatte Strömstads kommuns rätt att konkurrera med privata aktörer på det sätt som skedde. Första domslutet i Stockholms tingsrätt (sköter konkurrensmål i Sverige), utföll till Strömstads badanstalts fördel. Överklagandet av Konkurrensverket till Marknadsdomstolen, utföll även det till AB Strömstads Badanstalt fördel.

Ska man då tolka domen i Marknadsdomstolen som att Uddevalla kommun i sitt kommande badhus kan bygga upp och bedriva en verksamhet innehållande bland annat gym och spa? Jag anser inte det. Om man skrapar under ytan på Marknadsdomstolens dom ser man att ett flertal fallgropar kan ligga framför Uddevalla kommun, om man väljer att etablera ett gym i det nya badhuset.

I marknadsdomstolens dom går att läsa följande; ” Enligt 3 kap. 27 § kommunallagen (KL) får en kommun eller ett landsting förbjudas att bedriva en viss säljverksamhet som omfattas av 1 kap. 5 § KL i fall där verksamheten snedvrider eller är ägnad att snedvrida förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, eller där den hämmar eller är ägnad att hämma förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens. En sådan verksamhet får dock inte förbjudas, om den är förenlig med lag.”

Lagen ger alltså inte varje kommun i Sverige fullständig rätt att bedriva gym eller spa på det sätt som Strömstads kommun bedriver AB Strömstads badanstalt. Varje verksamhet måste bedömas från fall till fall. I marknadsdomstolens dom nämns bland annat hur marknaden ser ut just i Strömstads kommun, samt att underlaget för att över huvud taget bedöma konkurrenssituationen i Strömstads kommun är bristfälligt.

Ur en rapport upprättad av PreDevo AB 7 maj 2018, som användes på Uddevalla kommunfullmäktiges sammanträde 31 augusti 2018, står att läsa följande vision om en framtida gymavdelning på det nya badhuset; ”Om förväntad prisbild förblir fortsatt statisk, 2 920 kronor per årskort, blir förväntad intäkt på enbart årskort år 2037 cirka 3 848 560 kronor.”

Om Uddevalla kommun bygger upp en gymavdelning på nya badhuset som ska vara en kassako enligt ovan kalkyl, tror jag att kommunen drar på sig en kommande rättsprocess. Är denna rättsprocess dessutom bättre förberedd än ovan nämnda, vilket är att förvänta, riskerar det juridiska utfallet att i slutändan drabba alla oss skattebetalare.

Pål Magnusson

Uddevalla