Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Det valigaste renhållningsabonnemanget i Munkedals kommun får lägre avgift, skriver Sofia Agetoft Bild: Ola Folkesson

Nya sopkärl ger Munkedal stor miljövinst och god service

Det system som nu införs i Munkedal skapar en god arbetsmiljö

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svar till signaturen RH

Det finns inga sopor! Tillsammans skapar vi resurser för framtida generationer.

Signaturen RH skriver: ”Kommunerna har ansvaret för att innevånarna i kommunen får sitt hushållsavfall omhändertaget på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt. För att detta ska kunna ske på bra sätt ska en organisation skapas som klarar uppgiften. Organisationen ska vara uppbyggd på så sätt att miljömål klaras samtidigt som den servar abonnenterna så de blir nöjda.”

LÄS MER: Nytt system för hantering av sopor håller på att införas

Helt rätt! Just så är det. Lägg då också till att varje renhållningskollektiv, det vill säga alla fastighetsägare inom kommunen, ska vara med och solidariskt betala för de kostnader som uppstår inom kollektivet. Ingen får åka snålskjuts på den andre. De fasta kostnader som uppstår för att ta hand om det avfall som boende i Munkedal producerar, även grovavfall som du lämnar till återvinningscentralen, farligt avfall som ska hanteras miljöriktigt och hanteringen på avfallsanläggningen där sortering och vidare transport för återvinning sker, ska alla vara med och betala. Man vill också ibland kunna få hjälp av kundservice, man vill få en faktura från en ekonomiavdelning och att någon administrerar hela kollektivet. Detta är också fasta avgifter som kollektivet delar på.

LÄS MER: Laila får 574 procent högre avfallsavgift

När man i renhållningslagen läser att "den enskildes intresse att ta hand om sitt eget avfall ska beaktas” menar man inte det avfall som kommunen, enligt Miljöbalken, har ansvar att samla in. Man menar det avfall som den enskilde kan ta hand om, det vill säga matavfall till egen kompost. Den möjligheten finns fortsatt kvar i Munkedal.

LÄS MER: Orimliga höjningar av soptaxan

Signaturen RH skriver: ”Enligt kommunallagen kapitel två, paragraf fyra, får inte beslut fattas som går emot den enskildes intresse om det inte finns synnerliga skäl.”

LÄS MER: Att köra biologiskt avfall till Linköping är en rutten idé

Den enskildes intresse att kompostera sitt matavfall står inte i strid med nationens intresse att samla in matavfall till rötning och att kompostera sitt matavfall är som sagt fortsatt helt valbart.

”Paragraf sex: kommunen får inte ta ut avgift för tjänst som inte utförs.”

Detta är också helt riktigt, därför kan du till exempel anmäla om längre hämtningsintervall och få reducerad hämtningsavgift – vi hämtar ju inte lika ofta hos dig och då har vi, om än en mycket liten skillnad, lägre kostnader för att hantera ditt avfall.

Det system som nu införs i Munkedal skapar en god arbetsmiljö, ger ökade miljövinster och enligt kundundersökningar är 94 procent av kunderna nöjda eller mycket nöjda. Systemet har en hög valfrihet och det avfall som du som boende genererar tas också fortsatt om hand på ett miljöriktigt sätt.

Det vanligaste abonnemanget i Munkedal kostar i dag 3 450 kronor per år, och från och med januari 2020 kommer det kosta 3 400 kronor per år, om du väljer att sortera ut ditt matavfall till rötning eller egen kompost. Det innebär att det vanligaste abonnemanget i dag i Munkedals kommun faktiskt nu får en lägre avgift.

Sofia Agertoft

Rambo AB