Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bild: Stefan Bennhage

Nya soptaxan strider mot Renhållningslagens bokstav och anda!

Glöm inte att hämtningsorganisationen ska stå medborgarna till tjänst och inte tvärt om.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Kommunerna har ansvaret för att innevånarna i kommunen får sitt hushållsavfall omhändertaget på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt. För att detta ska kunna ske på bra sätt ska en organisation skapas som klarar uppgiften. Organisationen ska vara uppbyggd på så sätt att miljömål klaras samtidigt som den servar abonnenterna så de blir nöjda.

Enligt Renhållningslagens fjärde paragraf så ska den enskildes intresse och möjlighet att själv ta hand om avfallet på ett godtagbart sätt beaktas.

Enligt kommunallagen kapitel två, paragraf fyra, får inte beslut fattas som går emot den enskildes intresse om det inte finns synnerliga skäl. Paragraf sex: kommunen får inte ta ut avgift för tjänst som inte utförs.

De tre alternativ som nu presenteras för medborgarna innebär till exempel att den som hemkomposterar och kör förpackningar till återvinningsanläggning inte får sänkt avgift i förhållande till den som får allt, inklusive förpackningar med mera hämtat.

För det återstående så kallade restavfallet och som utgör en blygsam del av den totala avfallsmängden tas ut en mycket hög avgift ut, 3 400 kronor per år.

Jag vill påstå att arrangemanget strider mot lagens bokstav och ambition där den enskildes förmåga och intresse värderas högt.

Glöm inte att hämtningsorganisationen ska stå medborgarna till tjänst och inte tvärt om.

RH

Många Munkedalsbor får dyrare sophämtning.