Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Vi måste välkomna grödor och tekniker som hjälper oss att ställa om till ett effektivare jordbruk, skriver Jessica Polfjärd (M), som är kritisk till EU-kommissionens nya strategier som bland annat fokuserar på minskad användning av växtskyddsmedel. Bild: Karl af Geijerstam
Vi måste välkomna grödor och tekniker som hjälper oss att ställa om till ett effektivare jordbruk, skriver Jessica Polfjärd (M), som är kritisk till EU-kommissionens nya strategier som bland annat fokuserar på minskad användning av växtskyddsmedel. Bild: Karl af Geijerstam

Nya tekniker kan hjälpa oss att få ett effektivare jordbruk

Med vetenskaplig förankring och blicken fäst mot framtiden kan politiken driva samhällsutvecklingen framåt på bästa sätt. Därför är det beklagligt när politiker ignorerar fakta i en så viktig fråga som jordbruket, särskilt på EU-nivå.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Klimatet är ett område där vetenskapen, om än alltför sent, fått ligga till grund för beslutsfattande. På såväl svensk som europeisk nivå har klimatfrågan med rätta blivit en topprioritet.

Vi politiker har fortfarande meningsskiljaktigheter när det gäller exakt vilka åtgärder som krävs, men med vetenskapen som grund har vi gemensamt visat att vi kan bygga breda samarbeten kring evidensbaserad politik.

Mot den bakgrunden är det både uppseendeväckande och nedslående att färre politiker står upp för vetenskapen när det kommer till ett område som är av enorm vikt när det gäller både klimatet och livsmedelssäkerheten, nämligen hur vi får ett effektivare jordbruk.

Detta gäller inte minst socialdemokrater och miljöpartister, som ofta slår sig för bröstet i frågan om vetenskap, men nästan alltid sviker så fort det handlar om tekniker de inte gillar.

Detta märks tydligast i debatterna kring växtförädling och växtskyddsmedel. Nya innovationer inom dessa områden har enorm potential att förbättra jordbruket.

Baserat på utlåtanden från EU:s egna expertmyndigheter har flera växtskyddsmedel samt förädlade grödor, som inte anses mer farliga för miljö och folkhälsa än sina konventionella motsvarigheter, tillåtits på den europeiska marknaden.

Men gång på gång möts dessa beslut av ett dogmatiskt motstånd från politiker på vänsterkanten. Det är ett bakåtsträvande förhållningssätt som stjälper snarare än hjälper det svenska och europeiska klimatarbetet.

Därför är det synd att det fortfarande finns ett sådant utbrett motstånd mot de tekniker som kan göra detta möjligt. Detta reflekteras tyvärr i ett antal nya strategier som presenteras av EU-kommissionen, som fokuserar på att procentuellt minska användningen av växtskyddsmedel i stället för på hur dessa nödvändiga metoder kan användas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Som Europaparlamentariker arbetar jag för att EU ska välkomna grödor och tekniker som hjälper oss att ställa om till ett effektivare jordbruk. Självklart ska dessa vara bevisligen säkra.

Forskare och experter spelar en ovärderlig roll när det kommer till att bemöta de utmaningar som vårt samhälle står inför. Men det är upp till oss politiker att baserat på deras utlåtanden stå upp och visa ledarskap. Det är dags att vi tar den rollen på allvar.

Jessica Polfjärd (M)

Europaparlamentariker