Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Att gynna enskilda aktörer, till exempel det lokala näringslivet som den nya majoriteten förespråkar, är naturligtvis olagligt såväl i svensk lag som enligt EU-rätten, skriver Anders Johansson. Bilden visar ett husbygge i Tureborg 2018. Bild: Andreas Olsson
Att gynna enskilda aktörer, till exempel det lokala näringslivet som den nya majoriteten förespråkar, är naturligtvis olagligt såväl i svensk lag som enligt EU-rätten, skriver Anders Johansson. Bilden visar ett husbygge i Tureborg 2018. Bild: Andreas Olsson

Olagliga lösningar är inte bra för Uddevalla

En ny spännande politisk majoritet har antagits i Uddevalla. Beslutet har förvisso ifrågasatts och har överklagats som möjligt olagligt. Tyvärr riskerar även andra delar att möta samma hinder.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Programförklaringen för Uddevallas nya politiska majoritet äventyrar kommunens fortsatta tillväxt och förhindrar en positiv näringslivsutveckling. Det handlar främst om inriktningen för kommunens lokaler, eventuella fastighetsförsäljningar och kommunens upphandling vid egna byggprojekt vars upplägg i allt väsentligt är olagliga, men dessvärre även oekonomiska och skadliga för utvecklingen i Uddevalla.

Den tre sidor långa programförklaring som Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna nu tillsammans har presenterat ”utgör grunden för den inriktning och det förhållningssätt som partierna gemensamt har till några viktiga frågor”.

I sin iver att gynna det lokala näringslivet skriver majoriteten att ”Hyreskontrakt med privat aktör bör ske med aktörer etablerade i Uddevalla”. Vidare ska nya objekt genomföras ”med företag som är verksamma i Uddevalla och dess närhet”.

Att gynna enskilda aktörer på detta sätt är naturligtvis olagligt såväl i svensk lag som enligt EU-rätten; och kommer i praktiken att leda till rättsliga processer för Uddevalla kommun.

Men om detta trots allt skulle bli verklighet så är det vi som lokala näringslivsaktörer som riskerar att drabbas värst. Minskad konkurrens leder till att Uddevalla undantas nya bra lösningar, nya verksamhetsformer, ny kunskap och bättre priser för köpare.

Externa investeringar brukar betraktas som en styrka och kraft i utvecklingen, som tillsammans med det lokala näringslivet skapar tillväxt och bättre levnadsvillkor för oss som bor i staden.

I stället för ett vibrerande näringslivsklimat med mångfald och en konkurrens riskerar den nya majoriteten att skapa en såbädd för korruption och dalande tillväxt.

I sista ledet är det naturligtvis skattebetalarna och Uddevallaborna som får betala det högsta priset när konkurrensen sätts ur spel och aktörer väljer bort Uddevalla.

Om kommunens vision om Liv, Lust och Läge fortsatt ska vara vägledande – och om tillväxt och ett gott näringslivsklimat ska prägla Uddevalla framtidsplan – så hoppas jag att en revidering av denna politiska programförklaring genomförs snarast; så att vi öppet och aktivt bjuder in så många som möjligt att vara aktiva i vår stad.

Anders Johansson

byggare och Uddevallabo