Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

"Att införa fyrfackssystemet i Tanums kommun kommer inte innebära en utökad personalstyrka. Däremot är både kärl och fordon mycket dyrare vid inköp mot andra system." Bild: Ingvar Spetsmark

Om alla har samma system för avfall blir det billigare

Rambo är ett avfallsbolag som ägs gemensamt av Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner. I dag samlar Rambo in hushållens avfall via fyrfackssystem i Lysekil och Munkedals kommun. Sotenäs och Tanum står sedan på tur att införa detta system.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svar till Signaturen "Skattebetalande medborgare med liten plånbok"

LÄS MER: Vi ska inte betala för Rambos misslyckande

Har vi gemensamma system och så likt som möjligt i samtliga ägarkommuner kommer detta att ge synergier i form av lägre kostnader och generera en mindre miljöpåverkan mot om var kommun för sig ska ha sina egna system.

Från och med 1 januari 2023 ska producenterna stå för de kostnader, inom ramen för producentansvaret, som krävs för att samla in förpackningar vid hushållen. Detta innebär att kommunerna får ersättning från producenterna för att samla in deras förpackningar via fyrfackssystemet. Alltså delar kommunerna och producenterna på de gemensamma kostnader som krävs för att samla in hushållens avfall.

Kommunerna har redan i dag en skyldighet att samla in mat- och restavfall. Från och med 1 januari 2022 kommer även kommunerna att ansvara för att samla in tidningar, dessa kostnader ska bäras av kommunen. Övriga förpackningar så som glas, plast, pappers- och metallförpackningar får kommunerna ersättning för från producenterna. Det är viktigt att samarbeta med producenterna vad gäller insamlingen. På så sätt får vi minskade transporter och en mindre miljöpåverkan. Fyrfackssystemet är också det system som ger bäst utsortering och genom det hamnar mindre avfall i restavfallet som går till förbränning, vilket är både kostsamt och ger en negativ miljöpåverkan.

LÄS MER: Nu planerar Rambo för fyrfackskärl i Sotenäs och Tanum

Det är viktigt att alla bidrar till att sortera ut sitt avfall så att det kan återvinnas och bli till nya produkter. För att nå en ökad återvinning är det också viktigt att det ska vara enkelt att göra rätt i alla led. Rambos uppdrag är att öka återvinningen och minska klimatavtrycket, och detta gör vi bland annat genom att följa de nationella målen och skapa förutsättningar för våra invånare att det ska vara enkelt att göra rätt. Därefter ser Rambo till att avfallet återvinns på bästa sätt.

Att införa fyrfackssystemet i Tanums kommun kommer inte innebära en utökad personalstyrka. Däremot är både kärl och fordon mycket dyrare vid inköp mot andra system. Kan kommunerna samarbeta med producenterna att gemensamt samla in hushållens avfall i nära anslutning till fastigheten är vi alla vinnare. Från år 2025 är det krav på bostadsnära insamling vilket innebär att avfallet ska kunna sorteras i så nära anslutning till fastigheten som möjligt, då är ett samarbete med producenterna nödvändigt. FTI har inga planer på att lägga ner några återvinningsstationer. Vad gäller städningen så bekostas den av FTI.

Vi får heller inte glömma att det är vi tillsammans som genererar avfall och att ta hand om detta på det mest miljöriktiga sättet kräver stora insatser från oss alla.

Tack till dig och alla andra som tar ansvar – för vår miljö i dag och framtida generationer!

Elisabeth Bargel

kommunikationschef Rambo AB

LÄS MER: Återvinningsstationer behövs även på landsbygden