Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

STOCKHOLM 20170815
Elever och lärare i klassrum, årskurs 1
Foto: Jonas Ekströmer / TT / kod 10030
  Bild: Jonas Ekströmer/TT
STOCKHOLM 20170815 Elever och lärare i klassrum, årskurs 1 Foto: Jonas Ekströmer / TT / kod 10030 Bild: Jonas Ekströmer/TT

Onödigt och dyrt KD-förslag om föreläsare i skolan

Moderaterna: Vi måste låta skolan i Munkedal få bedriva just skola, för våra ungdomars framtid.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Som ledamöter i barn- och utbildningsnämnden i Munkedals kommun kan vi konstatera att vår grundskola har varit allt annat än prioriterad. Under flera år så har den investerade summan per elev varit betydligt lägre jämfört med andra liknande kommuner. Detta har resulterat i att skolan inte tilldelats de medel som behövs för att kunna bedriva en skola där man satsar på våra ungdomar. I kombination med ett passivt politiskt styre har det resulterat i en katastrof både för våra elever och lärare.

Vi har också en negativ utveckling när det gäller våra niondeklassares slutbetyg. Andelen elever som slutade grundskolan i Munkedal med lägst betyget godkänt i alla ämnen sjönk 2018 till under 60 procent. För oss betyder det att man vänder fyra av tio elever ryggen till.

Det är slut på det nu!

Vi ska göra det vi gick till val på, vi ska vända uppochner på Munkedal.

Våra barn och ungdomar ska ha de förutsättningar de behöver för att lyckas i skolan.

Bli behöriga till gymnasiet och kunna skaffa det arbete eller utbildning som de helst önskar.

Våra lärare i kommunen är våra hjältar som varje dag gör sitt yttersta för att ge våra ungdomar de bästa förutsättningarna. Men det räcker inte med engagemang för att lyckas, det måste finnas förutsättningar och tydlig styrning från både politiker och förvaltning för att detta ska lyckas. För oss är uppdraget som ledamöter i nämnden att vid varje beslut som fattas tänka på och sätta oss in i hur detta kommer att påverka skolan. Det är vår plikt att hela tiden arbeta för att förbättra och utveckla de delar av verksamheten som vi kan påverka. Sedan krävs det ett tydligt ledarskap för att genomföra de politiska besluten och då använda medel på det sätt som bäst gynnar Munkedals skolungdomar.

Under veckans sammanträde för barn- och utbildningsnämnden behandlade vi bland annat en motion från Kristdemokraterna. Motionen handlade om att inhämta information och implementera delar av Dunedinstudien som startade 1972 i Nya Zeeland. Med stöd av S, C och SD fick motionen bifall och det är svårt att se vad man vill åstadkomma med detta. Att ta resurser från verksamheten för att inhämta information om en studie som startade för mer än fyrtio år sedan är inte ett ansvarsfullt agerande. Vi i moderaterna stöttade förvaltningens förslag till beslut att avslå motionen. Vi motiverar ett avslag främst genom att förvaltningen redan har gjort bedömningen att man inte ser något behov av att implementera dessa delar. Då hade förslag till beslut varit att bifalla motionen. Vi ifrågasätter också sättet man väljer att detaljstyra vad föreläsningar inom skolan ska handla om.

Med största sannolikhet landar 2019 på ett underskott inom skolan därför måste vi hitta lösningar för att använda varje skattekrona så effektivt som möjligt. Kristdemokraterna valde också att göra ett tillägg till motionen och gav förvaltningen i uppdrag att under början av 2020 bjuda in en extern föreläsare i ämnet om Dunedinstudien. Med en av landets högsta skatter och låga skolresultat är det vår plikt att vända och vrida på varje krona.

Vad vill egentligen Kristdemokraterna uppnå genom att bekvämt sitta och lyssna till en dyr föreläsare med pengar som hade gjort större nytta i skolan?

Christoffer Rungberg

Frida Ernflykt

Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden för Moderaterna Munkedal