Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Skribenterna efterfrågar förändringar på Parkgatan, till exempel att sänka hastigheten och att den inte längre ska vara huvudled. Bild: Ulf Blomgren
Skribenterna efterfrågar förändringar på Parkgatan, till exempel att sänka hastigheten och att den inte längre ska vara huvudled. Bild: Ulf Blomgren

Orimligt att ha en huvudled som skär igenom bostadsområdet

Undertecknade personer är boende på söder i Uddevalla, ett söder som växer befolkningsmässigt och under senare år har ett antal bostadsprojekt färdigställts i området kring gamla Folkets park och på gamla Söderskolans mark. Och det är en bra blandning mellan hyresrätter och bostadsrätter.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Nästa år är det inflyttning i ytterligare ett nybygge på gamla Söderskolans mark och de kommande åren planeras ännu fler bostäder inom detta område.

Samtidigt kan vi konstatera att vägen som "skär" igenom söder, det vill säga Parkgatan, har fått en avsevärt ökad trafikvolym där många trafikanter också använder Parkgatan som en egen "racerbana" med hastigheter som klart överstiger det tillåtna. Och, kvälls- och nattetid, med ett irriterande ljud när man accelererar sina bilar och motorcyklar och utgör ett klart störningsmoment för boende utmed Parkgatan.

LÄS MER: Sänk hastighetsbegränsningen vid lekplatsen!

I dag är Parkgatan markerad som huvudled, vilket förstärker budskapet att det är fritt fram för genomfartstrafiken, då huvudled innebär att övrig trafik ska visa hänsyn till huvudled.

Men egentligen borde det vara tvärtom, att genomfartstrafiken på Parkgatan ska visa hänsyn till övrig trafik och personer, det vill säga gående och cyklister. Det kan inte vara trafikmässigt riktigt att en huvudled genomkorsar ett bostadsområde. Detta är synnerligen viktigt mot bakgrund att det är såväl äldre personer som barnfamiljer som bor på andra sidan Parkgatan och regelbundet korsar denna.

Nu har det dessutom byggts en ny stor lekplats alldeles vid Parkgatan och mot den delen av Parkgatan som vetter mot centrum. Detta innebär att de barn som på bor söder om Parkgatan, det vill säga gamla Folkets park och gamla Söderskolan, måste passera en huvudled för att komma till lekplatsen.

Vi vill därför föreslå:

• Att begreppet huvudled på Parkgatan tas bort.

• Att hastigheten på Parkgatan begränsas till 30 km/timmen.

• Att någon form av hastighetsdämpande åtgärder med till exempel gupp eller bula monteras på Parkgatan.

Nils Carlsson, Karl-Olof Antonsson, Christer Bäcklund, Ronny Ekström, Ove Fogel, Sune Glimhage, Per-Ove Göthe, Bo Johansson, Bengt Snis, Dan Terstad, Ingemar Törner, Harri Wilenius