Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

"Vi ifrågasätter varför man har dyra operationssalar som inte används fler timmar än vad som görs", skriver Heikki Klaavuniemi (SD), regionråd. Bild: Stefan Bennhage

Patienter ska kunna remitteras till andra regioner

Inom kort kommer regionfullmäktige att besluta om ny budget för 2021.
Om den styrande minoritetens förslag vinner i regionfullmäktige så tvingas vi dra slutsatsen att sjukhusen inte blir värda att få mer i uppräkning än tidigare fattat beslut och att personalen inte heller får den lönesatsning den förtjänar.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sverigedemokraterna presenterar ett budgetförslag utökar ambitionsnivåerna på våra sjukhus och fördelar 200 miljoner kronor mer än tidigare beslutad ram till hälso- och sjukvårdsnämnderna att beställa vård för. Med dessa medel kan uppräkningen säkerställa att viktiga verksamheter inte fumlas bort i sjukhusens detaljbudgetar samt att medarbetarna inte blir färre i antal.

Vi uppmärksammar också behovet av att Västra Götalandsregionen har en konkurrenskraftig lönesättning. Därför tilldelar vi personalutskottet 700 miljoner kronor för att säkerställa att lönesättningen i vår region står i paritet med förväntad arbetsuppgift samt att den är i nivå med andra närliggande regioners.

Regionen med dess heroiska personal står inför en tuff utmaning 2021. Covid-19-pandemin har lämnat ett stort vårdberg efter sig.

Förvaltningen har gjort en god bedömning av hur stort detta vårdberg i Västra Götalandsregionen är. Vårdberget omfattar cirka 13 000 operationer och 10 000 besök till den specialiserade vården. Det är alltså ett massivt ”berg” som har byggts upp under pandemin.

LÄS MER: 37 barnläkare uttrycker oro för patientsäkerheten

Utöver det så måste Västra Götalandsregionen nå vårdgarantins uppsatta mål om väntetider kortare än 90 dagar, då behövs det mer än de åtgärder som redan är beslutade inom den befintligt beställda ramen.

Vi ger därför regionstyrelsen 650 miljoner kronor i utökad ram för att hantera det ackumulerade vårdberget efter covid-19-pandemin 2020.

Snittet på nyttjandet av våra operationssalar är, utan att använda överord, dålig

Ett av våra uppdrag vi lämnar till regionstyrelsen är att det måste säkerställas att våra patienter också kan bli remitterade till andra regioner för vård i de fall Västra Götalandsregionen inte kan ge dem vård inom vårdgarantin. Det räcker inte med att hänvisa till det fria vårdvalet. Vi har en vårdgarantiserviceverksamhet som lotsar patienter till andra sjukhus i regionen eller till upphandlade vårdgivare, men de behöver mer möjligheter att lotsa patienter till vård inom vårdgarantin.

Med anledning av att vi står inför denna utmaning så uppmärksammar vi också det låga utnyttjandet av våra operationssalar.

Snittet på nyttjandet av våra operationssalar är, utan att använda överord, dålig.

Från 58 procent på NU-sjukvården till 48 procent på Skaraborgs sjukhus. Då ska det också nämnas att beläggningsgrad inte bara tar hänsyn till faktiska utförda operationer, utan också att ”minst en person är i rummet”.

LÄS MER: Etablera ett närvårdscentrum i Strömstads sjukhus

Vi ifrågasätter varför man har dyra operationssalar som inte används fler timmar än vad som görs. På fredagar och helger minskar användningen rejält och lokalerna står tomma.

Förutom att vi tycker att schemaläggningen ska ses över så föreslår vi att regionstyrelsen undersöker möjligheten att låta privata vårdbolag hjälpa till att fylla operationssalarna med operationsverksamhet när de inte utnyttjas av regionen.

Heikki Klaavuniemi (SD)

Regionråd