Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bild: Pontus Lundahl/TT

Personal måste vara mer lyhörd för de äldres behov

Kommunens handläggare missar att se till helheten - jag fick boende för min mor i annan kommun istället

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Som anhörig till en gammal mamma, 89 år, har jag blivit tydligt förvissad om hur socialtjänsten fungerar i Uddevalla. Vår mor blev sjuk, åkte till NÄL, sen till MÄVA 2 (utredningsavdelning för äldre) på Uddevalla sjukhus och efter infektion, var det Trygg-Hemgång som tog över, innan hemtjänsten skulle återinföras. Vårdplanering (vpl) föregås av insatser och beslut. Fysiska vårdplaneringar gäller inte i Uddevalla, utan digitala plattformar. Beslutsfattare: biståndshandläggare, vårdcentrals representant och ansvariga för hemsjukvården sitter bakom dator skärmar (och man använder Skype) för att höra den gamla sjuka. Är detta bra eller inte bra? Vad innebär denna distansering egentligen för äldre-sjuk?

Som sjukgymnast med 35 års erfarenhet av många yrkesområden däribland äldreomsorg/kommun rehab blir jag förvånad över en slags lojhet blandat med känslokyla över biståndsenhetens fungerande i Uddevalla. Det är ingen professionalitet när man som den manlige biståndsbedömaren inte kan lyssna in en gammal svag och orolig människan, det framkom tydligt på den utredning han gjorde. Det handlade om biståndsbedömning för att fortsätta med hemtjänsten. Men att så gravt inte kunna se till helheten hos en äldre människa som upprepade gånger säger: Jag klarar inte att bo hemma längre, känns väldigt besvärande.

Min morbror (71 år) sände brev där han beskrev situationen för sin gamla syster, då blev han snabbt uppringd och berättade att personen (en annan biståndsbedömare) verkade både rädd och skamsen. Var är detta för professionalism eller är det så man bedömer Uddevalla borna? Jag skäms liksom vi andra anhöriga hur man behandlar äldre idag i kommunen. Biståndsenheten kommer att slå från sig och säga, vi följer SOL (Socialtjänstlagen) det ”allsmäktiga regelverket”, men bör nogsamt fundera på varför den tillkommit och syftet. Är regelverket förmer än den sjuka och äldre? Och om så är fallet så bör detta regelverk skyndsamt reformeras, i alla fall i Uddevalla kommun. Vad hjälper det om du säger ”jag har träffat så många gamla” om du inte kan ”aktivt lyssna”, ha ett empatiskt förhållningssätt? Nej, då kör du över en medmänniska med makt och myndighet, men klarar inte den svåra konsten att förstå läget och behoven.

Jag har varit med alldeles för länge både i livet, arbetslivet och i politik så jag förstår att brist finns på omsorgsboenden, på boendealternativ i vårt land. Mer allvarligt är empatiska bristen, där människan reduceras till en belastning, ett intet.

Fråga: Vad hände med min sjuka mor? Hon fick plats på särskilt boende i annan kommun: Kungsbacka, Halland, där jag själv bor och där jag hjälpte henne att ansöka hit. Är det inte konstigt hur man tolkar och handskas med regelverk, äldre politik i vårt Sverige. Jag tycker det!

Ulf Åberg

Bemötande till anhörig som inkommit med synpunkter:

Socialtjänsten i Uddevalla har som mål att enskilda och anhöriga ska få ett respektfullt bemötande och beklagar upplevelsen av att inte ha blivit bemött på rätt sätt. Ett gott bemötande och ett empatiskt förhållningssätt är av stor vikt och det arbetet är ständigt pågående på avdelningen.

Det stämmer att vi har en lagstiftning att följa och av detta följer möjligheten att ansöka om bistånd. Den som inte är nöjd med sitt beslut har möjlighet att överklaga.

Den digitala utvecklingen gör det möjligt att komma i kontakt med biståndshandläggare via Skype för att få information om socialtjänstlagen och möjligheten att ansöka om bistånd för hjälp och stöd i vardagen efter sjukhusvistelsen. Den formen av avstämningsmöte före utskrivningen från sjukhuset fungerar vanligen bra, men finns det behov som inte möjliggör medverkan via Skype kommer biståndhandshandläggaren till sjukhuset.

Vi vill avslutningsvis tacka för dina synpunkter och kommer att ha med dessa i vårt kontinuerliga kvalitetsarbete.

Med vänlig hälsning

Malin Sölsnaes

Avdelningschef, Socialtjänsten, Uddevalla kommun